Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LERU-KIDS — Wynik w skrócie

Project ID: 516927
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Tydzień Nauki fascynuje dzieci

Kilka uniwersytetów połączyło siły w celu opracowania bardziej innowacyjnych sposobów nauczania dzieci przedmiotów ścisłych, koncentrując się na współczesnych problemach, takich jak topnienie czap lodowych i innych ciekawych zjawiskach.
Tydzień Nauki fascynuje dzieci
Liga Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU) rozwija podejścia edukacyjne na przyszłość w celu wsparcia polityków, nauczycieli i studentów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Uniwersytet Dziecięcy LERU" (LERU-KIDS) zorganizowano Tydzień Nauki w celu dalszego pogłębienia wśród dzieci i rodziców zrozumienia badań i nauki. Poprzez przyciągnięcie na wydarzenie uczniów w wieku 10-12 lat, wielu towarzyszących im rodziców, którzy nie mają zbyt obszernej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, mogło na równi skorzystać z tego przedsięwzięcia.

Wzbudzając ciekawość wśród dzieci, dzięki wykładom w ramach projektu odpowiedziano na pytania, takie jak: "Czy Pluton jest planetą?" oraz "Czy w 2035 roku w krainie Świętego Mikołaja będzie leżał śnieg?". Działania obejmowały interaktywną naukową wystawę objazdową z Uniwersytetu w Edynburgu oraz pokaz laserowy z Uniwersytetu w Mediolanie, które przyciągnęły na pierwszą sesję 150 dzieci i 7 nauczycieli. Opinie wychowawców były bardzo pozytywne i zainspirowały nauczycieli do unowocześnienia metod nauczania przedmiotów ścisłych w przyszłości, podczas gdy uczniowie otrzymali certyfikat uczestnictwa Młodych Naukowców LERU.

Druga część imprezy była skierowana do osób dorosłych i przyciągnęła 102 gości, nakłaniając uczelnie partnerskie do podnoszenia świadomości na temat LERU jako podmiotu, który promuje nauczanie przedmiotów ścisłych. Zawierała kilka pouczających wykładów na temat nauczania przedmiotów ścisłych i wspierała współpracę pomiędzy zaangażowanymi uniwersytetami. Efektem końcowym była większa innowacja w nauczaniu przedmiotów ścisłych, ściślejsza współpraca między uczelniami w zakresie edukacji oraz wiele szczęśliwych dzieci, których umysły zostały pobudzone na nowe sposoby.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę