Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SCORE ! — Wynik w skrócie

Project ID: 516965
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niderlandy

Ekonomia zrównoważenia

Warunkiem koniecznym do stworzenia gospodarki, która jest w stanie funkcjonować w perspektywie długoterminowej, jest wspieranie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Taka wizja wywrze pozytywny wpływ na środowisko i kilka kluczowych przemysłów w Europie.
Ekonomia zrównoważenia
Zrównoważona konsumpcja i produkcja (SCP) jest ważną globalną koncepcją i wizją, która może wpłynąć na poprawę życia na naszej planecie. Wymaga ona zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej oraz zmiany zachowań konsumenckich w połączeniu z tworzeniem silnej polityki wspierającej tę wizję. Projekt o nazwie "Wymiana w ramach badań dotyczących zrównoważonej konsumpcji" (SCORE !) finansowany przez UE ma na celu podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP) w sektorach rolno-spożywczym, transportowym, energetycznym i elektronicznym, które odpowiadają za 70-80% wpływu na środowisko w Europie.

Projekt miał na celu zbadanie różnych podejść dotyczących przewagi konkurencyjnej na rzecz poprawy zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP) i zaowocował opracowaniem dwóch publikacji na ten temat. W publikacjach tych, oprócz wytycznych dotyczących wdrożenia zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP) w zakresie żywności, mobilności i budownictwa, omówiono zagadnienia dotyczące koncepcji wdrożenia zrównoważonej konsumpcji i produkcji z perspektywy biznesowej, projektowej, konsumenckiej oraz innowacji systemowej.

Wśród najważniejszych priorytetów projektu znajdowało się utworzenie solidnej sieci praktyków zajmujących się zrównoważoną konsumpcją i produkcją (SCP) na rzecz wspierania wymiany i zapewnienia trwałości powiązanych inicjatyw wykraczających poza dotacje i sponsorowanie. Projekt SCORE ! pomógł określić najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i rozwoju (SCP) w powiązaniu z wizją Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz Planem działań UE w dziedzinie technologii środowiskowych (ETAP).

Zakłada się, że samowystarczalna sieć badawcza, która pojawiła się w ramach projektu będzie wywierać znaczący wpływ na promowanie zrównoważenia w zakresie konsumpcji i produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę