Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozkwit współpracy badawczej między Chinami a UE

Współpraca między krajami i regionami przynosi wiele korzyści. UE i Chiny podjęły już działania w tym kierunku, a teraz zbierają pierwsze plony.
Rozkwit współpracy badawczej między Chinami a UE
Chiny i UE współpracują już na wielu poziomach, zwłaszcza w dziedzinie badań i rozwoju (B&R). W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Umacnianie strategicznego partnerstwa w dziedzinie badań między Chinami a UE" (Starter) umocniono tę współpracę poprzez zastosowanie konkretnych działań, które zachęcają naukowców zarówno z Europy, jak i Chin do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Powstała silna sieć łącząca najważniejsze krajowe punkty kontaktowe (KPK) w Europie z Chińskim Centrum Wymiany w zakresie Nauki i Technologii (CSTEC).

We współpracy z KPK w Europie, zespół projektu pomógł w powołaniu sieci regionalnych punktów kontaktowych (RPK) w chińskich prowincjach i miastach. Skupiono się na lokalizacjach w Chinach, gdzie kondycja B&R jest szczególnie silna, zachęcając do efektywnej wymiany informacji oraz pomagając w szkoleniu tych regionalnych placówek zwiększających efekt mnożnikowy.

Co więcej, w ramach projektu Starter stworzono kompleksową stronę internetową i bazę danych na rzecz promowania partnerstwa między UE a Chinami. Działania te zostały nagłośnione przez serię warsztatów i bezpośrednich rozmów między zainteresowanymi stronami z obu regionów, co pozwoliło nawiązać kontakty i opracować mechanizmy służące umacnianiu współpracy.

Zespół projektu dopilnował, by wyniki projektu zostały rozpowszechnione wśród wszystkich zainteresowanych stron, znacząco zwiększając udział chińskich instytucji badawczych w projektach szóstego i siódmego programu ramowego UE (odpowiednio PR6 i PR7).

Ten krok pozwoli znacznie zwiększyć możliwości badawcze Azji i Europy, pełniąc rolę pomostu łączącego regiony oraz przyczyniając się do stabilizacji gospodarek i poprawy dobrobytu wielu narodów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę