Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INNOVAWOOD SSA — Wynik w skrócie

Project ID: 515044
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Irlandia

Likwidacja luk w leśnictwie UE

Trwająca ekspansja Unii Europejskiej wiąże się z rozwojem w dziedzinie leśnictwa i powiększającym się rozmiarem sektora drzewnego. Badania prowadzone przez UE pomagają tej branży stawić czoła problemom wynikającym z rozdrobnionej struktury przemysłu.
Likwidacja luk w leśnictwie UE
Powiększenie UE oznacza wzrost obszarów leśnych o 25%, a sektor leśno-drzewny zatrudnia obecnie 4 miliony pracowników. Projekt Innovawood SSA ma za zadanie wykorzystanie zintegrowanego podejścia w celu usunięcia luk powstałych w ten sposób między wieloma podmiotami łańcucha leśno-drzewnego (FWC).

Inicjatywa ta skierowana była w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale uwzględniała również przedstawicieli przemysłu, badaczy, użytkowników końcowych oraz władze publiczne. Aby przedstawić obraz rozbieżności między potencjałem badawczym przemysłu, a jego potrzebami, badacze uczestniczący w projekcie Innovawood SSA przeprowadzili ankietę i opracowali analizę luki.

Aby osiągnąć ten ambitny cel zespół przygotował bazy danych z kontaktami dla badaczy przemysłu leśnego zawierające około 450 indywidualnych kontaktów w ponad 100 instytutach. Bazy danych dotyczące potencjałów i potrzeb zostały opracowane za pomocą ankiet online wypełnianych w 27 krajach UE, a przeprowadzone na ich podstawie analizy zaowocowały zintegrowaną strategią mającą na celu wdrażanie innowacji likwidujących lukę informacyjną.

Organizacje sektora dostawców będą mogły dopasować swoją przyszłą strategię do potrzeb przemysłu drzewnego. Podobnie przedsiębiorstwa, w szczególności mniejsi producenci mogą uzyskać informacje o organizacjach dysponujących specjalistyczną wiedzą, której potrzebują, i nawiązać współpracę w celu opracowania bardziej konkurencyjnych produktów drzewnych.

Plan upowszechniania przyczynił się do jeszcze większego rozbudowania istniejącej sieci, w celu pozyskania możliwie największej liczby podmiotów i zainteresowanych stron dla europejskiego sektora leśno-drzewnego. Raporty dla potrzeb obiegu wewnętrznego, konferencje i seminaria, warsztaty i artykuły oraz publikacje sprawią, że informacje dotyczące projektu Innovawood SSA zapewnią wzrost poziomu konkurencyjności sektora, przy jednoczesnej poprawie ochrony środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę