Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FLIRET — Wynik w skrócie

Project ID: 516118
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Niemcy

Udoskonalone testy modeli samolotów w tunelu aerodynamicznym

Podczas testów numerycznych prognoz dotyczących wydajności samolotów tunele aerodynamiczne stanowią drugą najlepszą metodę obok rzeczywistego lotu. Finansowani ze środków UE naukowcy poprawili dokładność pomiarów testowych o ważnych implikacjach dla przyszłych projektów samolotów.
Udoskonalone testy modeli samolotów w tunelu aerodynamicznym
W testach aerodynamicznych samolotów naukowcy i inżynierowie montują model samolotu w tunelu aerodynamicznym, aby utrzymać jego pozycję pod działaniem zmiennych sił, umożliwiając realistyczną symulację zachowania.

Dokładny pomiar sił i naprężeń wymaga oczywiście dokładnych modeli. Jednak równie ważne w interpretacji wyników badań jest zrozumienie wpływu samych urządzeń mocujących, zważywszy że nie są one obecne podczas rzeczywistego lotu.

Europejscy naukowcy starali się ocenić różne urządzenia mocujące i ich wpływ na pomiary doświadczalne (szczególnie liczby Reynoldsa i Macha) w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Testowanie liczby Reynoldsa podczas lotu" (Fliret).

Liczba Reynoldsa i liczba Macha dotyczą właściwości przepływu, takich jak prędkość i lepkość. Te dwa pomiary stwarzają problemy w konwencjonalnych tunelach aerodynamicznych, jednak są one realistycznie symulowane w kriogenicznych (bardzo zimnych) tunelach aerodynamicznych. Zasadniczo naukowcy skoncentrowali się na urządzeniach montażowych modelu oraz ich wpływie w kriogenicznych tunelach aerodynamicznych, korzystając w badaniach z Europejskiego Okołodźwiękowego Tunelu Aerodynamicznego (ETW).

Naukowcy skorzystali z okazji do oceny istniejących metod numerycznych modelowania, takich jak obliczeniowa mechanika płynów (CFD) i narzędzia prognostyczne. Wyjaśnili oni zalety i wady istniejącego modelowania i technik doświadczalnych oraz usprawnili oba obszary na rzecz lepszej synergii.

Zaprojektowano, wyprodukowano i przetestowano cztery nowe urządzenia mocujące modele (słupki). Naukowcy oszacowali, że osiągnięto około 10% wzrost dokładności pomiarów w kriogenicznych tunelach aerodynamicznych w porównaniu do bieżących najnowocześniejszych technologii w dużej mierze dzięki mniejszym interferencjom między mocowaniami a modelami.

W ramach projektu Fliret zbadano ważny dla interpretacji wyników obszar testów na modelach samolotów. Usprawnienia urządzeń mocujących modele wniesione przez konsorcjum umożliwiły uzyskanie dokładniejszych wyników krytycznych parametrów. W dalszej perspektywie wdrożenie koncepcji projektu Fliret powinno prowadzić do tworzenia lepszych projektów o większym noszeniu oraz oszczędności kosztów produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę