Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe zintegrowane systemy na rzecz bezpieczeństwa lotniczego

Oczekuje się, że światowy ruch lotniczy wzrośnie trzykrotnie w ciągu następnych 20 lat; stanowi to wyzwanie dla utrzymania dobrych statystyk bezpieczeństwa w lotnictwie. W ramach europejskiego projektu Flysafe zbadano najczęstsze rodzaje wypadków lotniczych w celu rozwoju nowych systemów zintegrowanych.
Nowe zintegrowane systemy na rzecz bezpieczeństwa lotniczego
W ramach pierwszego kroku w kierunku osiągnięcia celów bezpieczeństwa określonych w programie "Vision 2020", realizowanym przez Radę konsultacyjną ds. badań i innowacji w sektorze lotnictwa w Europie (ACARE), zespół projektu Flysafe określił trzy główne kategorie wypadków lotniczych. Jako główne przyczyny wypadków zidentyfikowano utratę kontroli, kontrolowany lot w terenie oraz wypadki podczas lądowania.

Opracowano nowe systemy i funkcje, aby wspomóc personel pokładowy i systemy w unikaniu wypadków. Uwzględniono poprawę świadomości sytuacyjnej, zaawansowane funkcje ostrzegawcze, priorytetyzację alarmów oraz usprawnienie interfejsów człowiek-maszyna.

Ponieważ niesprzyjające warunki atmosferyczne stanowią klucz do zapobiegania wypadkom, w ramach projektu Flysafe opracowano również system aktualnych i dokładnych informacji o pogodzie. "System zarządzania informacjami pogodowymi" (WIMS) gromadzi, formatuje i wysyła do samolotu pełne informacje o podstawowych danych atmosferycznych. WIMS prezentuje informacje w sposób innowacyjny, aby zapewnić ostrzeżenia zoptymalizowane względem jednoczesnych ograniczeń bezpieczeństwa i pojemności przestrzeni powietrznej.

Naukowcy projektu Flysafe opracowali również kompletny "Zintegrowany system nadzoru następnej generacji" (NGISS). Jego funkcje obejmują identyfikację strategicznych zagrożeń związanych z pogodą, ruchem i terenem wzdłuż toru lotu statku powietrznego. Opracowano także systemy wspierające załogę w obsłudze alarmów, takich jak uskok wiatru, gdzie wymagana jest natychmiastowa reakcja. Ponadto stworzono inteligentne wsparcie załogi, które monitoruje fazy lotu oraz działania załogi, aby uniknąć popełnienia błędu, na przykład w sytuacji zmęczenia personelu.

Cały system został sprawdzony przy użyciu elementów naziemnych i pokładowych, testów symulacyjnych i rzeczywistych oraz reprezentatywnej grupy pilotów. Oceniono stopień możliwego do osiągnięcia podwyższenia bezpieczeństwa z myślą o przyszłych systemach rynkowych.

Rezultaty projektu Flysafe mogą wnieść istotne zalety do sektora transportu lotniczego. System WIMS oferuje informacje o pogodzie innymi partnerom, w tym operatorom portów lotniczych i liniom lotniczym. Najważniejsze jest być może to, że NGISS może przyczynić się do osiągnięcia celu ACARE – ograniczenia liczby wypadków o 80% w ciągu 20 lat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę