Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HILAS — Wynik w skrócie

Project ID: 516181
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Irlandia

Analiza wkładu ludzkiego do systemów lotniczych

Ambitna analiza skutków ludzkiego wkładu w cykl życia systemów lotniczych wniosła standardową ocenę bezpieczeństwa i jakości całego procesu lotu.
Analiza wkładu ludzkiego do systemów lotniczych
Analiza wykazała, że błąd ludzki na pokładzie stanowi główną przyczynę wypadków lotniczych w 70% wszystkich przypadków. Dodając do tego braki w zakresie konserwacji odpowiedzialne za 12% poważnych wypadków oraz 50% opóźnień lotów związanych z silnikami, czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę.

Aby ograniczyć błędy ludzkie i tym samym zredukować liczbę wypadków, w ramach projektu "Integracja ludzka w cyklu życia systemów lotniczych" (HILAS) podjęto się opracowania modelu systemu cyklu eksploatacyjnego. Informacje na temat ludzkich aspektów systemu zostałyby przekształcone w zasoby, które mogłyby posłużyć do kierowania innowacją w zakresie nowych technologii bezpieczeństwa.

Badania czynności pokładowych doprowadziły do opracowania zestawu nowych narzędzi w celu spełnienia nowych wymogów certyfikacyjnych. Rozmieszczenie ich na platformie symulacyjnej stanowi znaczący krok naprzód w integracji oceny czynnika ludzkiego w nowych prototypach pokładowych.

W odniesieniu do czynności lotniczych i konserwacji, badacze projektu HILAS opracowali zestaw najlepszych praktyk w zakresie procesów organizacyjnych wraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji i oceny przez partnerów przemysłowych. Opracowano zestaw modeli operacyjnych reprezentujących cały proces lotu. Naukowcy stworzyli także nową metodologię analizy ludzkiego wkładu do procesów operacyjnych.

Aby zachęcić do stworzenia aktywnej sieci współpracy, szczególnie w zakresie eksploatacji i konserwacji, opracowany został system zarządzania wiedzą. Promuje on wymianę najlepszych praktyk przez różne zaangażowane organizacje – każda z własną specjalizacją – przy wsparciu partnerów projektu HILAS.

Stworzono systematyczne, dynamiczne i zintegrowane ramy, które obejmują kwestię interakcji między tymi systemami a czynnikami ludzkimi w rzeczywistych operacjach lotniczych. Szczególnie ważne jest, że ramy te, poprzez swoją naturalną płynność, będą wspierać procesy poprzez stabilność i zmiany w tej dynamicznej branży, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, jakość i skuteczność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę