Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOBIOCOM — Wynik w skrócie

Project ID: 516943
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Naprawa kości przy użyciu nanomateriałów

Blisko pół miliona mieszkańców UE rocznie wymaga leczenia w zakresie poważnych uszkodzeń szkieletowych. Nowe badania na temat tkanki kostnej i jej naprawy zapowiadają szansę na przezwyciężenie problemów nieodłącznych od sytuacji, w której wymagany jest duży przeszczep kości.
Naprawa kości przy użyciu nanomateriałów
Terapia znacznych uszkodzeń kostnych spowodowanych przez raka, choroby zwyrodnieniowe, wypadki lub ubytki wrodzone wymaga przeszczepu kostnego o podobnych właściwościach fizycznych i zachowaniu zbliżonym do zastępowanej kości.

Większość komercyjnie stosowanych rusztowań wynalezionych dotychczas nie zapewniła regeneracji kostnej na tyle szybkiej, by dało się uniknąć urazu naczyniowego wszczepu kostnego. Co więcej, nie posiadają one właściwości mechanicznych, które są dopasowane do tych typowych dla zdrowej kości.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Inteligentne nanokompozyty do naprawy i regeneracji tkanki kostnej" (Nanobiocom) z powodzeniem opracowano nowe inteligentne materiały mogące sprostać wyzwaniom związanym z rekonstrukcją znacznych defektów. Główne cele projektu obejmowały optymalizację aktywacji osteoblastów (komórek kościotwórczych) oraz opracowanie rusztowania o właściwościach mechanicznych zbliżonych do kości, które umożliwiałoby transport składników odżywczych i biorozpoznanie.

W projekcie Nanobiocom opracowano inteligentne materiały wykonane z bioaktywnych komponentów – nanocząsteczek, nanorurek węglowych i polimerów. Materiał aktywuje komórki osteoprogenitorowe i geny w celu promowania wzrostu tkanki przylegającej do implantu. Co więcej, rusztowanie posiada właściwości nośne wystarczające dla kości i tkanki chrzęstnej dzięki umocnionym właściwościom materiałów kompozytowych.

W ramach badania skupiono się także na programowaniu genetycznym wymaganym do regeneracji kości. Dalsze badania dotyczące nowych materiałów do naprawy kości zależą od możliwości opanowania naturalnej kontroli genetycznej tego procesu.

Wyniki projektu Nanobiocom sprawiają, że perspektywa regeneracji dużych przeszczepów kostnych o podobnych właściwościach fizycznych i i zachowaniu staje się rzeczywistością. Zastosowania kliniczne nowych materiałów są bardzo prawdopodobne, jako że kompozyty nie przejawiają śladu toksyczności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę