Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczenie wód na Bałkanach Zachodnich

Istotnym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych jest górnictwo rud metali oraz powiązane procesy metalurgiczne. W ramach europejskich badań podjęto ten problem w krajach zachodniobałkańskich (WBC).
Oczyszczenie wód na Bałkanach Zachodnich
Zachodnia część Półwyspu Bałkańskiego obfituje w zasoby mineralne, w tym boksyt, chrom, lateryt i węgiel. Są one wykorzystywane do produkcji cennych metali – stali, żelazostopów, aluminium i niklu. Wadą jest natomiast to, że eksploatacja tych złóż oraz następujące po niej procesy metalurgiczne stanowią główne źródło zanieczyszczenia powierzchniowych i gruntowych zbiorników wodnych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu Prewarc opracowano zintegrowany plan strategiczny w celu podjęcia problemów środowiskowych związanych z górnictwem i obróbką wydobywanych rud. Propozycje obejmują realistyczne udoskonalenia technologiczne oraz opcje w zakresie gospodarki ściekowej.

Badacze projektu Prewarc przeanalizowali zebrane dane na temat zanieczyszczenia zasobów wodnych wynikającego z działalności górniczej w wybranych krajach bałkańskich. Wkład do finalnych propozycji pochodził także z technologii naprawczych zastosowanych już w innych europejskich krajach borykających się z takimi samymi bądź podobnymi problemami z zanieczyszczeniem.

Zorganizowano dwa warsztaty, w ramach których, w drugim roku realizacji projektu, spotkały się zainteresowane strony, w tym przedstawiciele przemysłu, członkowie społeczności edukacyjnej oraz władze lokalne i krajowe. Zgromadzenie to przyczyniło się także do rozwoju tego ambitnego programu. Strona internetowa projektu zwiększyła skalę działań rozpowszechniających, które pomogły zwiększyć świadomość lokalnych społeczności, decydentów i mediów.

Raport z projektu Prewarc nakreślił plan minimalizacji odpadów oraz zapobiegania skażeniu wód powierzchniowych i gruntowych, a także ochrony ekosystemu na obszarach dotkniętych. Program pomoże naukowcom i władzom krajowym w zarządzaniu zasobami naturalnymi w drodze zrównoważonego rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę