Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DYNAMIC — Wynik w skrócie

Project ID: 516258
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Podnoszenie wydajności w obróbce tworzyw sztucznych

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali technologię umożliwiającą znaczne zwiększenie wydajności konwencjonalnej metodologii formowania tworzyw sztucznych o ważnych implikacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tej dziedzinie.
Podnoszenie wydajności w obróbce tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne stały się integralną częścią naszego życia. Pomijając wiele innych funkcji, ich zastosowanie w opakowaniach żywności i napojów oraz obudowach sprzętu elektronicznego powoduje, że stanowią one część każdego domu.

Reakcyjne formowanie wtryskowe (RIM) to powszechny proces formowania służący do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych. Składniki są mieszane razem podczas wtryskiwania do form, w których mogą stężeć (stwardnieć) przed usunięciem.

Tworzywa sztuczne to polimery, czyli długie łańcuchy podjednostek (monomery) połączone ze sobą. Konwencjonalnie, polimeryzacja (reakcja chemiczna prowadząca do powstania polimerów) rozpoczyna się w głowicy dyszy wtryskowej, w której związki są mieszane, a następnie kontynuowana jest w formie. Czas cyklu w formie wynosi od trzech do czterech minut.

Europejscy naukowcy postanowili zwiększyć konkurencyjność MŚP w dziedzinie RIM poprzez ograniczenie czasu cyklu w formie do około 45 sekund, tj. przyspieszając proces 4 do 5 razy w stosunku do aktualnych możliwości.

W szczególności dzięki funduszom UE przeznaczonym na realizację projektu Dynamic, konsorcjum opracowało nowe czujniki do monitorowania i kontroli, aby przyspieszyć reakcję polimeryzacji wewnątrz mieszalnika, jak również zmniejszyć lepkość (zwiększyć przepływy) polimeru.

Badania pilotażowe wykazały, że system można w pełni zintegrować z istniejącymi urządzeniami. Entuzjazm ze strony małych i średnich przedsiębiorstw partnerskich powinien ułatwić szybkie komercyjne zastosowanie koncepcji projektu Dynamic.

Wdrożenie nowatorskiej technologii ma potencjał, aby znacząco zmniejszyć czas cyklu w formie, siłę zacisku oraz zużycie energii, zwiększając tym samym wydajność maszyny i skutecznie podnosząc konkurencyjność MŚP z UE w dziedzinie RIM.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę