Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROTEC — Wynik w skrócie

Project ID: 517070
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Przetwarzanie "zielonych" polimerów w zastosowaniach medycznych

Finansowanie ze środków UE pozwoliło badaczom opracować nową technologię przetwarzania "zielonych" polimerów do produkcji biokompatybilnych i biodegradowalnych urządzeń medycznych.
Przetwarzanie "zielonych" polimerów w zastosowaniach medycznych
Polimery to związki składające się z powtarzających się podjednostek (monomerów) powiązanych ze sobą. Występują one w przyrodzie, np. jako celuloza, która składa się na ściany komórkowe roślin i wzbogaca naszą dietę w błonnik. Są także syntetyzowane w laboratoriach i w branży przemysłowej dla wielu zastosowań, łącznie z plastikiem używanym do pakowania żywności i napojów.

Europejscy naukowcy próbowali opracować polimery biodegradowalne/bioabsorbowalne wysokiej konsystencji i jakości do zastosowań medycznych, przy użyciu nadkrytycznego dwutlenku węgla (CO2) w procesie przetwarzania.

Nadkrytyczne CO2 to ugruntowany "zielony" rozpuszczalnik (związek chemiczny, który rozpuszcza inne związki) do stosowania z polimerami, który dodatkowo usprawnia przetwarzanie poprzez szereg chemicznych interakcji.

Finansowanie ze środków UE projektu Protec pozwoliło naukowcom opracować zaawansowane technologie kontroli procesu dające się łatwo zintegrować z istniejącymi technologiami, łącznie z formowaniem wtryskowym czy wytłaczaniem w produkcji polimerów.

Techniki te obejmują podgrzewanie materiału i topienie go, gdy przechodzi przez wałek obrotowy, który "wtryskuje" go do formy lub "wytłacza" za pomocą matrycy. Pierwsza technika przypomina pieczenie ciasta, natomiast druga formowanie spaghetti.

Badacze skupili się na ustaleniu podstawowych związków między parametrami obróbki a właściwościami części końcowych, kładąc nacisk na kontrolę i niezawodność.

Dodatkowo, profil biodegradacji był szczególnie istotny w definiowaniu parametrów obróbki, podobnie jak zrozumienie wpływu sterylizacji na właściwości materiału.

Końcowym elementem demonstracyjnym był biodegradowalny pręt do usztywniania pęknięć kości. Element demonstracyjny został poddany licznym testom, w celu dokonania oceny skutków aseptyczności, biokompatybilności i biodegradowalności.

W projekcie Protec z powodzeniem opracowano "zieloną" technologię obróbki polimerów nadającą się do zastosowania w branży medycznej. Proces ten jest kompatybilny ze stosowanymi obecnie technikami i pozwala uzyskać ulepszone produkty przy zminimalizowanych kosztach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę