Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Magazyny w technologii bezprzewodowej

Postępy w technologii bezprzewodowej idą w parze z najnowocześniejszym oprogramowaniem w kierunku nowych systemów, które mogą zrewolucjonizować i zmodernizować funkcjonowanie magazynów.
Magazyny w technologii bezprzewodowej
Sprawnie działające magazyny są integralnym elementem wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wraz ze wzrostem dostępności zaawansowanego oprogramowania i rozwiązań bezprzewodowych magazyny mogą działać efektywniej, oszczędzając cenne zasoby firmy, takie jak czas i pieniądze.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Przepływ pracy i system RFID na rzecz automatycznej i niewymagającej papieru obsługi magazynu" (W-Response) przyjrzano się, jak stworzyć elastyczny, zautomatyzowany system zarządzania magazynem dla MŚP.

Projekt połączył przepływ pracy oraz technologię identyfikacji radiowej (RFID) stosowaną we wszystkich sektorach przemysłu, tworząc zautomatyzowany system, który obsługuje zarówno tradycyjne kody kreskowe, jak i najnowszą technologię RFID. W jego ramach przeanalizowano potrzeby firm, takie jak operacje, znakowanie produktów i implementację w celu stworzenia nowoczesnego systemu magazynowania dostosowującego się do różnych rodzajów działalności.

Ponadto proponowane elastyczne oprogramowanie można będzie rozwijać wraz z rozwojem wymagań działalności przy użyciu technik metamodelowania, symulacji przepływów działań i dokumentów oraz monitorowania wydajności. Mając to na uwadze, zespół projektu sformułował przewodnik najlepszych praktyk dla europejskich MŚP, które chcą ustanowić i usprawnić operacje i procesy magazynowe.

Podczas gdy technologia RFID jest już używana w niektórych zastosowaniach magazynowych, może być ona wykorzystana do zasilania wielu innych procesów, gdy usunięte zostaną przeszkody techniczne i kosztowe. Wielonarodowy zespół projektu ściśle zbadał potrzeby firm i uwzględnił najnowszą technologię w celu stworzenia udanego prototypu. Jeśli system zostanie skomercjalizowany, korzyści dla MŚP (a przez to dla gospodarki europejskiej jako całości) mogą być znaczące.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę