Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FOODCOMM — Wynik w skrócie

Project ID: 6458
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Dostosowanie koordynacji w zakresie europejskiego łańcucha dostaw żywności

Obecne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego w Europie koliduje z filozofią wolnego rynku oraz podważa konkurencyjność. Niezbędne są nowe założenia polityki, aby przezwyciężyć to wyzwanie.
Dostosowanie koordynacji w zakresie europejskiego łańcucha dostaw żywności
Ponieważ wspólna polityka rolna UE (WPR) obejmuje politykę wolnego rynku, łańcuch żywnościowy oraz system żywnościowy w Europie stają w obliczu szans i wyzwań wynikających z tej zmiany. Zjawisko to zbadano w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Kluczowe czynniki wpływające na relacje ekonomiczne i komunikację w europejskim łańcuchu żywnościowym" (Foodcomm). Zbadano rolę zainteresowanych stron, zanalizowano czynniki ryzyka oraz zaproponowano środki (np. wzmocnienie współpracy między rolnikami, przetwórcami i sprzedawcami) w celu wsparcia tej zmiany.

W ramach projektu dokonano przeglądu systemów łańcuchów żywnościowych oraz zasięgnięto opinii zainteresowanych stron w kilku krajach UE, od rolników po sprzedawców. Zidentyfikowano kwestie społeczne, kulturowe i ekonomiczne, które wpływają na współpracę w łańcuchach żywnościowych, oraz sformułowano ramy teoretyczne dla ich wzmocnienia. Wyniki badań doprowadziły do opracowania zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie kształtowania polityki, jak również porad dotyczących solidnej działalności w oparciu o powiązania gospodarcze w łańcuchu żywnościowym.

W szczególności wyniki badań podkreśliły czynniki społeczne i ekonomiczne, które zagroziły powiązaniom w europejskim łańcuchu żywnościowym, szczególnie w sektorach rolniczym i rolno-spożywczym. Wyniki ujawniły także znaczenie wzmacniania silnych relacji niezbędnych do kształtowania nowych rolno-spożywczych łańcuchów dostaw, podnoszących konkurencyjność na coraz bardziej zliberalizowanym i globalnym rynku.

Przyjęcie zaleceń politycznych oraz najlepszych praktyk usprawni komunikację w całym łańcuchu dostaw oraz wesprze zarządców gospodarstw i przedsiębiorstw w implementacji trwalszych modeli rolno-spożywczych łańcuchów dostaw. W międzyczasie strona internetowa projektu pomaga rozpowszechniać istotne odkrycia, raporty i zasoby wśród kluczowych zainteresowanych stron i decydentów. W konsekwencji łańcuch dostaw żywności w Europie przezwycięży zaistniałe przeszkody, wesprze trwalsze modele żywnościowe oraz przyniesie wiele korzyści gospodarce UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę