Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COFAMI — Wynik w skrócie

Project ID: 6541
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Rolnicy w poszukiwaniu nowych rynków

Europejskie rolnictwo jest przygotowane na nowe wyzwania dzięki realizowanemu ze środków UE projektowi, który pomógł rolnikom wzmocnić ich zbiorową siłę przetargową oraz podjąć współpracę z innymi sektorami gospodarki.
Rolnicy w poszukiwaniu nowych rynków
Projekt "Stymulowanie zbiorowych inicjatyw marketingowych wśród rolników" (Cofami) pomógł rolnikom poprzez poprawę ich umiejętności negocjacyjnych, poszerzenie wiedzy oraz rozpowszechnienie informacji na temat najlepszych praktyk. Osiągnięto to poprzez identyfikację społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych uwarunkowań, które kształtują tworzenie się i postęp zbiorowych inicjatyw marketingowych.

Naukowcy zbadali aspekt współpracy między producentami w Europie w celu określenia kluczowych czynników stojących za powstawaniem i funkcjonowaniem rynków. Wyniki wykorzystano do rozwoju bardziej dopasowanych strategii na rzecz wsparcia rolników oraz określenia, czy powinny być one realizowane na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym.

Tradycyjne formy współpracy między europejskimi rolnikami zostały wzmocnione nowymi rodzajami aktywności. Oprócz sprzedaży wysokiej jakości regionalnych produktów, nowe inicjatywy uwzględniły współpracę między producentami a konsumentami, regionalne kreowanie marki, a także produkty niespożywcze i usługi.

Projekt Cofami poskromił aspiracje i entuzjazm członków w zakresie rozwoju nowych sieci, które wykroczyły poza sektor rolniczy. Konstrukcja każdej sieci znacznie się różniła i opierała się na poszczególnych obszarach bądź społecznościach, oraz uwzględniała połączenie interesów publicznych i prywatnych.

Niektóre inicjatywy powstały na bazie istniejących wcześniej organizacji i sieci, natomiast inne były kompletnie nowe. Kluczem do ich sukcesu było zrozumienie funkcjonowania inicjatyw marketingowych oraz ich potencjalnego oddziaływania. Pozwoliło to na zaprojektowanie i wdrożenie większości właściwych strategii wsparcia.

Różnorodne inicjatywy wykazują potencjał zapewnienia miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz działania obok innych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając tym samym sektorowi rolniczemu reagowanie na potrzeby społeczeństwa. Ponadto projekt Cofami może pomóc w rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w dziedzinie marketingu zbiorowego.

Projekt Cofami promował zrównoważonych rozwój na obszarach wiejskich oraz produkcję wysokiej jakości żywności, co pomoże poprawić jakość życia lokalnych społeczności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę