Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AE-FOOTPRINT — Wynik w skrócie

Project ID: 6491
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

A new environmental footprint index for EU agriculture

Nowa metodologia oceny programów rolno-środowiskowych pomoże stworzyć ujednolicone podejście dla całej Europy i zachęcić gospodarstwa do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
A new environmental footprint index for EU agriculture
Gospodarstwa rolne często mają znaczący negatywny wpływ na środowisko, co wskazuje na potrzebę zidentyfikowania wpływu każdego gospodarstwa, aby pomóc w zminimalizowaniu strat. Projekt AE-Footprint, finansowany przez UE, skupił się na zdefiniowaniu rolno-środowiskowego indeksu śladu węglowego (AFI) dla gospodarstw.

Z uwagi na różnorodność celów wielu programów rolno-środowiskowych, w indeksie wykorzystano metodę ważenia wskaźników, aby uwzględnić znaczenie nadawane im przez zainteresowane strony w odniesieniu do określonych kwestii środowiskowych oraz rodzajów gospodarstw rolnych dominujących w danym kontekście rolno-środowiskowym.

Następnie gospodarstwom można nadawać oceny względem każdego ze wskaźników, odzwierciedlające efektywność środowiskową i dające – w połączeniu z wagami – ustrukturyzowany indeks. Omówione zagadnienia obejmowały bioróżnorodność, zasoby naturalne i krajobraz.

Na dzień dzisiejszy podejście AFI reprezentuje ustandaryzowane narzędzie ewaluacyjne opracowane przez zainteresowane strony z wielu państw, które na podstawie 15 studiów przypadku ukazuje szeroki zakres europejskich systemów rolnych. Zespół projektu uznaje metodologię AFI również za narzędzie kontrolne do oceny kwestii środowiskowych w różnych gospodarstwach i regionach w celu zachęcania do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wielofunkcyjnego.

Innymi słowy, powstająca ujednolicona metodologia oceny znacząco usprawniła programy oceny rolno-środowiskowej (AES) w Europie. Takie podejście ma pomóc we włączeniu kwestii środowiskowych do wspólnej polityki rolnej (WPR), wspieraniu decydentów, organizacji rolnych, organizacji pozarządowych (NGO) oraz innych zainteresowanych stron, aby zwiększyć zrównoważoność i złagodzić nacisk na środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę