Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRIMOTRANS — Wynik w skrócie

Project ID: 516271
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Nowe jednostki ładunkowe harmonizują sieci transportowe

Gwałtowny wzrost ruchu towarowego oznacza nie tylko wzrost zatrudnienia, ale także zwiększenie zatłoczenia, hałasu, zanieczyszczenia, częstotliwości wypadków oraz większą zależność od importowanych paliw kopalnych. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy przyjrzano się temu problemowi, opracowując dwa nowe typy jednostek ładunkowych, które mogą być bez trudu przewożone transportem drogowym, kolejowym i wodnym.
Nowe jednostki ładunkowe harmonizują sieci transportowe
Zaawansowane rozwiązania logistyczne są niezbędne do optymalizacji systemu transportowego w Europie oraz zwiększenia wydajności poszczególnych środków transportu poprzez umożliwienie pojazdom drogowym, wagonom kolejowym i statkom przewożenia większej ilości towaru. W projekcie Trimotrans opracowano nowe jednostki ładunkowe, które można wykorzystywać w różnych środkach transportu.

Transport drogowy staje się coraz bardziej obciążony, podczas gdy systemy transportu kolejowego i wodnego pozostają nie w pełni wykorzystane. W związku z tym w ramach inicjatywy Trimotrans opracowano nowe intermodalne jednostki ładunkowe, które mogłyby zmniejszyć obciążenie europejskich dróg poprzez usprawnienie transportu towarow drogą kolejową i wodną.

Niemal nieograniczony zakres towarów przeznaczonych do transportu i szereg istniejących systemów ładunkowych stanowiły największe wyzwanie dla partnerów projektu. W odpowiedzi opracowali uniwersalną jednostkę o wymiarach 2550 x 2900 x 7450 mm. Pojemniki zaprojektowano zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w zakresie intermodalnych jednostek ładunkowych oraz wymogami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) dotyczącymi kontenerów. Partnerzy projektu zbadali również opłacalność jednostki o alternatywnej długości wynoszącej 13 600 mm.

Różne wymagania co do obsługi zaowocowały zaprojektowaniem i przetestowaniem dwóch różnych jednostek: wersji Swap oraz wersji Roll-off. Dwa uniwersalne pojemniki zaprojektowano wraz ze specjalnymi łącznikami i mobilnymi wewnętrznymi elementami wyposażenia. Udało się osiągnąć maksymalną łatwość w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym, dzięki harmonizacji procedur obsługi poprzez opracowanie i zastosowanie dostosowanych łączników służących do podnoszenia i przesuwania. Łączniki są zgodne z istniejącymi nośnymi systemami hakowymi i technologią rozporową.

Nowe jednostki ładunkowe opracowane pod partonatem projektu Trimotrans pomogą zredukować zagęszczenie ruchu towarowego na europejskich drogach poprzez zwiększenie wykorzystania sieci kolejowych i wodnych. Ponadto, jednostki te umożliwią łańcuchom transportowym zwiększenie wydajności przy uniknięciu zbędnych zmian infrastruktury transportowej poprzez usprawnioną obsługę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę