Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza komunikacja lotnicza dla większego bezpieczeństwa

Finansowany ze środków UE zespół naukowców tworzy ważne technologie komunikacji optycznej do połączeń wewnątrzsamolotowych oraz połączeń między samolotem a służbami naziemnymi. Komercjalizacja tych technologii powinna przyczynić się do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa lotów.
Lepsza komunikacja lotnicza dla większego bezpieczeństwa
Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa monitoringu na pokładach samolotów wymaga zastosowania systemów komunikacyjnych oferujących szybki transfer danych oraz niezawodnych systemów połączeń samolot-ziemia.

Prawdopodobnie największy koszt związany z montażem systemów satelitarnych w samolocie dotyczy anten. Antena w paśmie Ka ma tę zaletę, że wykorzystuje pasmo odbioru/transmisji, które nie jest jeszcze nadmiernie zatłoczone. Wykorzystuje ona wysokoprzepustowe satelity (bardziej wydajne i tym samym pozwalające wyeliminować konieczność stosowania wielu satelitów), co umożliwia radykalne ograniczenie kosztów. Ponadto terminale w paśmie Ka, które można instalować na pokładzie, są mniejsze i umożliwiają większą elastyczność.

Europejscy naukowcy zastosowali w praktyce wyniki istniejących badań dotyczących samolotowych fazowych anten w paśmie Ka. Dofinansowanie projektu "Śródokresowe technologie sieciowe na pokładzie samolotu i ocena wyposażenia do zastosowań lotniczych" (Minervaa) ze środków UE pomogło przeprowadzić testy pokładowe na jednostce testowej, dotyczące technologii połączeń optycznych do sieci kabinowych i połączeń powietrze-ziemia.

Konsorcjum Minervaa analizowało trzy komponenty sieci: łącze optyczne na zewnątrz samolotu (OOL), optyczna sieć pasażerska wewnątrz samolotu (IOPN) oraz samolotowe fazowe anteny w paśmie Ka.

OOL zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności i możliwości rozbudowy, a także niskich kosztach. Testy w warunkach lotu potwierdziły sprawność technologii komunikacji optycznej i pokładowego terminala OOL.

Testy udoskonalonego połączenia wewnątrzkabinowego wykazały potencjał minimalizacji kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu ilości obowiązków załogi. Antenę, łączącą nadajnik i odbiornik w ramach jednego systemu, zaprojektowano i zeskalowano do wersji testowej, a następnie poddano ocenie.

Systemy Minervaa oparte na technologii komunikacji optycznej mają szansę znacząco zwiększyć bezpieczeństwo lotów. Nowe usługi szerokopasmowej komunikacji z pewnością zainteresują też dostawców Internetu pokładowego i wideo na żądanie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę