Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOCOFC — Wynik w skrócie

Project ID: 32308
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwecja

Wspólne badania UE i Chin nad ogniwami paliwowymi

Finansowane ze środków UE konsorcjum złożone z europejskich i chińskich ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych pracuje nad udoskonaleniem technologii ogniw paliwowych. Tego rodzaju współpraca pomaga w realizacji wspólnych celów, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.
Wspólne badania UE i Chin nad ogniwami paliwowymi
Materiały wielofunkcyjne stały się w ostatnich latach ważnym przedmiotem badań. Budowanie coraz bardziej skomplikowanych i zaawansowanych komponentów i systemów wymaga równoległego tworzenia materiałów, z których mogłyby być wykonane.

Materiały wielofunkcyjne to dowód na to, że suma elementów może być większa od całości – ich ogólna funkcjonalność jest większa niż wynikałoby to z poszczególnych właściwości. Nanotechnologia, która zajmuje się wytwarzaniem funkcjonalnych systemów w skali atomów lub cząsteczek, jest ważnym motorem napędzającym rozwój materiałów wielofunkcyjnych.

Cząsteczki i bardzo małe ilości materiałów mają ciekawe właściwości, odróżniające je od materiałów jednorodnych. Nanokompozytowymi materiałami wielofunkcyjnymi interesuje się wiele ośrodków badawczych, takich jak "Chińsko-szwedzka sieć na rzecz pośrednich i niskotemperaturowych ogniwa paliwowych wykorzystujących tlen w stanie stałym" (IT/LTCOFC), w której skład wchodzi 14 najważniejszych uczelni wyższych i instytutów naukowych oraz 6 partnerów przemysłowych z Chin i Szwecji.

Naukowcy postanowili rozszerzyć współpracę UE-Chiny-Turcja, wraz z chińsko-szwedzką siecią IT/LTCOFC, w zakresie materiałów nanokompozytowych i ogniw paliwowych, inicjując finansowany ze środków UE projekt Nanacofc. W konsorcjum znalazło się siedem krajów europejskich, jedna organizacja ONZ oraz czterech partnerów chińskich z sieci IT/LTCOFC.

Badacze zajmowali się materiałami i technikami dotyczącymi nanokompozytów, aby stworzyć tanie, wydajne i atrakcyjne rynkowo ogniwa paliwowe. Wprowadzenie udoskonaleń technologicznych pozwoliło zwiększyć moc ogniw przy stosunkowo niskich temperaturach, co praktycznie gwarantuje pomyślne wdrożenie technologii LTSOFC.

Lepsza współpraca UE-Chiny w ważnej multidyscyplinarnej dziedzinie nanokompozytowych materiałów wielofunkcyjnych i ogniw paliwowych powinna przyspieszyć wdrażanie tych alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Sieć Nanocofc, utworzona przez KE i Chiny, powstała w ramach programu ramowego UE i wraz z platformą World Resources Forum wzięła udział w realizowanej niedawno sesji "Nano Green Energy", która odbyła się 21-23 października 2012 r. w Pekinie: http://www.clusterforum.org. Wybrane prezentacje z tej sesji można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://www.nature.com.

Dokonano przełomu w dziedzinie bezelektrolitowych ogniw paliwowych dzięki wspólnemu projektowi KE i Chin Nanocofc oraz jego osiągnięciom w zakresie wielofunkcyjnych nanokompozytów. W rezultacie przybliżono się do nowej badawczo-rozwojowej strategii w dziedzinie ogniw paliwowych, tym razem nie w oparciu o konwencjonalną technologię ogniw paliwowych opracowaną ponad 170 lat temu. W strategii tej elektrolit wykorzystano w funkcji rdzenia. To przełomowe odkrycie określono mianem najważniejszego wydarzenia badawczego na łamach czasopisma Nature Nanotechnology, wyd. 2011, 6, 330.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę