Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CNEUPRO — Wynik w skrócie

Project ID: 37950
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Nowe biomarkery usprawniają prognozowanie choroby Alzheimera

Biomarkery molekularne są coraz częściej postrzegane jako doskonałe narzędzia do wykrywania i prognozowania różnych schorzeń. Celem europejskiego badania było zidentyfikowanie nowych biomarkerów umożliwiających wczesne wykrywanie chorób demencyjnych.
Nowe biomarkery usprawniają prognozowanie choroby Alzheimera
Choroba Alzheimera (AD), najczęstsza forma demencji, ma według prognoz dotykać w 2050 r. 1 na 85 osób starszych. Obecnie brak jest metod, które pozwalałyby na całkowite wyleczenie AD, badane są natomiast różne terapie polegające na łagodzeniu jej przebiegu.

Aby jednak takie metody, jak immunizacja amyloidem beta były skuteczne, muszą być stosowane na wczesnym etapie rozwoju choroby. Jest to trudne między innymi ze względu na zawodność istniejących metod diagnozowania objawów demencji.

Aby pokonać te trudności, uczestnicy finansowanego ze środków projektu "Kliniczna neuroproteomika chorób neurodegeneracyjnych" (Cneupro) postanowili stworzyć narzędzia proteomiczne umożliwiające odkrywanie nowych neurochemicznych markerów demencji (biomarkerów) we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. Metoda ta powinna doprowadzić do ulepszenia wczesnej, a być może także prognostycznej diagnostyki AD.

Dzięki wykorzystaniu wiedzy firm biotechnologicznych i wiodących ośrodków klinicznych i diagnostycznych, udało się połączyć wysokiej jakości przetwarzanie próbek z fenotypowaniem klinicznym. Stworzono zbiór standardowych protokołów roboczych (SOP) do markerów neurochemicznej diagnostyki demencji (NDD), które można stosować we wszystkich krajach europejskich.

Jednocześnie zidentyfikowano 30 potencjalnych biomarkerów w dwóch centrach konsorcjum oraz przeprowadzono częściową walidację tych odkryć. Wykorzystanie tych biomarkerów w projektowaniu nowych metod wykrywania i badaniach ELISA powinno znacząco usprawnić diagnostyczną metodologię celów AD.

Gdy dodamy do tego zaawansowane neuroobrazowanie molekularne, wyniki projektu Cneupro mają szansę przyczynić się do powstania metod wczesnej diagnostyki AD, które doprowadzą do poprawy stanu zdrowia, dobrobytu i jakości życia Europejczyków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę