Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CLIOHRES.NET — Wynik w skrócie

Project ID: 6164
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Rozwój badań historycznych

Przystąpiono do poważnych ogólnoeuropejskich działań akademickich na rzecz reorganizacji badań historycznych, wyjaśnienia stereotypów i stworzenia bardzie zrównoważonego i przydatnego modelu historycznego.
Rozwój badań historycznych
Zrozumienie historii Europy i tego, jak jest postrzegana, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu dzisiejszej europejskiej tożsamości. Projekt finansowany ze środków UE Cliohres.net został zorganizowany przy udziale 45 uczelni wyższych w celu rozpowszechnienia szerszego zrozumienia historii oraz samoreprezentacji Europy. Pięcioletni projekt zrzeszył historyków, geografów, lingwistów, socjologów, filozofów i innych ekspertów, by zdefiniować różnice, powiązania, konflikty i związki panujące w przeszłości oraz sposób, w jaki mogłyby ukształtować naszą przyszłość.

W ramach tego ambitnego projektu, który obejmował zespół 180 badaczy, asystentów i doktorantów z 31 krajów, starannie zbadano niespójności i wyzwania historyczne oraz potrzeby badawcze. Jako że historycy wysuwają wybiórcze opinie, które często powodują szerzenie się określonych stereotypów i idei, celem projektu Cliohres.net było stworzenie nowej platformy dla potrzeb badań historycznych. Zostało to uznane za decydujący czynnik odzwierciedlający bardziej obiektywne poglądy na ujęcia historyczne, które mają tendencję do oddziaływania na wyzwania, a nawet konflikty wynikające z politycznych i kulturowych ideologii przeszłości.

Wyniki projektu Cliohres.net opublikowano w ponad 50 książkach, które przekazano do użytku uniwersytetów i renomowanych bibliotek na całym świecie. Publikacje dostępne są nieodpłatnie do pobrania w Internecie, dzięki czemu wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do tej cennej wiedzy w dowolnym czasie. Z zasobów internetowych korzystają już nauczyciele, a także studenci i inne osoby. Oczekuje się, że wyniki projektu będą miały pozytywny wpływ na przyszłą strukturę badań historycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę