Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SYNLET — Wynik w skrócie

Project ID: 43312
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Pokonać odporność komórek na leczenie chemioterapią

W biologii obliczeniowej wykorzystuje się modele komputerowe do badania złożonych systemów biologicznych. Finansowany ze środków UE zespół badawczy posłużył się takimi technikami, aby zbadać mechanizmy komórkowe odporności na chemioterapię.
Pokonać odporność komórek na leczenie chemioterapią
Rak należy do najczęstszych przyczyn śmierci na całym świecie, a według badań śmiertelność z powodu chorób nowotworowych ma nadal rosnąć. Pomimo znaczących postępów w zakresie dostępnych metod leczenia, odporność na chemioterapię pozostaje poważnym problemem utrudniającym walkę z rakiem.

Choroby nowotworowe charakteryzują się szybko rozprzestrzeniającymi się komórkami, które nieustannie dzielą się, tworząc nowe komórki potomne. Tak jak bakterie powodujące infekcję ucha mogą uodpornić się na antybiotyki, nowotwory potrafią nabyć odporność na środki lecznicze.

Odporność może być widoczna od początku terapii lub rozwijać się z czasem. Szczególnie poważnym problemem jest to, że nierzadko rak rozwija odporność nie tylko na stosowany lek, ale także na nowe środki, które działają odmiennie od tego leku. Zasadniczo komórki tworzą mechanizmy pozwalające im uniknąć śmierci w wyniku działania konkretnego środka leczniczego.

Europejscy naukowcy biorący udział w finansowanym ze środków UE projekcie "Sieci kontroli regulacyjnej sztucznie wywołanej letalności" (Synlet) starali się scharakteryzować białka komórkowe odpowiedzialne z odporność na chemioterapię. Badacze wykorzystali metody obliczeniowe do zbadania sieci regulacyjnych i procesów tworzenia się nowych właściwości zwiększających wytrzymałość i przeżywalność. Zastosowali ogólne zasady i techniki do konkretnego przypadku odpornej na chemioterapię linii komórkowej raka. Dzięki genomice obliczeniowej udało się uzyskać nowe informacje na temat najważniejszych białek w mechanizmach obrony przed działaniem leków.

Naukowcy przetestowali swoje hipotezy w genetycznych modelach knock-down, zakłócających ekspresję odpowiednich genów (a tym samym kodowanych przez nie białek).

Wyniki tych badań torują drogę ku możliwości genetycznego przywrócenia wrażliwości chemoodpornych komórek na działanie leków cytotoksycznych, co będzie miało znaczący wpływ na szansę powrotu do zdrowia oraz jakość życia milinów chorych na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę