Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DINAMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 26804
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Austria

Szybka i wydajna technologia analizowania wody

Publiczne zasoby wodne znajdują się wśród potencjalnych celów bioterroryzmu, w którym do aktów terrorystycznych wykorzystuje się środki biologiczne. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali technologię do szybkiego wykrywania wielu patogenów w celu zwalczania tego rodzaju działań.
Szybka i wydajna technologia analizowania wody
Czas ma szczególne znaczenie w przypadku bioterroryzmu, kiedy to zachodzi możliwość zatrucia wody pitnej. Szybkie i opłacalne metody przeprowadzanej na miejscu analizy próbek wody mogą znaleźć powszechne zastosowanie i poprawić bezpieczeństwo środowiska i konsumentów. Technologia miejscowej analizy wody może usprawnić prowadzenie szybkich ratujących życie interwencji.

Europejscy naukowcy podjęli się opracowania tego rodzaju technologii w formie mikrosystemu lab-on-a-chip do wykrywania patogenów w wodzie. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Diagnostyczne czujniki nano- i mikrotechnologiczne" (Dinamics), konsorcjum opracowało system analizowania wykorzystujący hybrydyzację DNA.

Hybrydyzacja DNA to metodologia, w której sonda DNA wykorzystywana jest do identyfikacji podobnej sekwencji DNA w próbce. Łącząc tę technikę z nanotechnologią, zespół projektu Dinamics uzyskał dwa uzupełniające się rozwiązania technologiczne.

Mikromacierz i jej czujniki, w odpowiedzi na hybrydyzację DNA, umożliwiają wykrycie sygnału elektrycznego lub różnic w absorpcji ultrafioletu (UV). Ponadto, mikromacierz pozwala na czułe i jednoczesne wykrywanie wielu patogenów.

Mikromacierz i jej czujniki, w odpowiedzi na hybrydyzację DNA, umożliwiają wykrycie sygnału elektrycznego lub luminescencyjnego. Ponadto, mikromacierz pozwala na czułe i jednoczesne wykrywanie wielu patogenów.

Pięć modułów opartych na mikrofluidyce zostało podłączonych do systemu alarmowego, który może automatycznie wysyłać ostrzeżenie do odpowiednich władz. W przypadku wykonania manualnego, realizacja pięciu procedur zajmuje około 10 godzin; zautomatyzowana technologia Dinamics powinna skrócić czas cyklu przetwarzania do dwóch godzin, co jest niezwykle istotne w interwencjach wymagających natychmiastowej reakcji, pozwalających ratować życie ludzkie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę