Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sieć badań nad toksycznością substancji zanieczyszczających żywność

Europejskie uczelnie wyższe i małe firmy połączyły siły, aby zbadać zagrożenie dla zdrowia powodowane przez substancje zanieczyszczające żywność. Dzięki środkom unijnym udało się przygotować scentralizowane zasoby i plan przyszłych badań.
Sieć badań nad toksycznością substancji zanieczyszczających żywność
Spożywcze zanieczyszczenia chemiczne są poważnym zagrożenia dla zdrowia na całym świecie. Brak wystarczających danych utrudnia dokładną ocenę ryzyka zarówno naukowcom, jak i konsumentom.

Europejscy badacze z 18 uniwersytetów i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainicjowali projekt "Substancje chemiczne jako zanieczyszczenie łańcucha żywnościowego: sieć NOE na rzecz badań, oceny ryzyka i edukacji" (Cascade). Celem prac było założenie sieci doskonałości (NoE) zrzeszającej naukowców i zajmującej się uzupełnianiem luk w wiedzy i harmonizowaniem całego procesu oceny, począwszy od procedur pobierania próbek przez ocenę ryzyka po środki legislacyjne.

Naukowcy skupili się na dioksynach i dwufenylach polichlorowanych (PCB), które są substancjami o szczególnie negatywnym wpływie na zdrowie. Substancje te gromadzą się w środowisku oraz w komórkach tłuszczowych organizmu. Są wysoce toksyczne i mogą zakłócać równowagę hormonalną, hamując wzrost, rozwój i rozmnażanie się organizmu, a nawet powodując raka.

Naukowcy różnych dyscyplin podjęli współpracę, aby stworzyć centralną bibliotekę odpowiednich zasobów (przeciwciał, genów itp.) i określić luki w wiedzy utrudniające ocenę ryzyka. Uczestnicy projektu podkreślają znaczenie i trudności związane z pomiarem poziomu narażenia, zamiast pomiaru ilości w produktach spożywczych, ponieważ sam pomiar ilości nie umożliwia precyzyjnej oceny ryzyka.

W procesie metabolicznym organizm przetwarza substancje na różne sposoby, wytwarzając różnego rodzaju produkty. Dlatego też biologiczne markery toksyn (substancji wytwarzanych w organizmie w odpowiedzi na zewnętrzne czynniki toksyczne) są lepszymi predyktorami ryzyka. Ponadto, jako że substancje te i ich toksyczność zmierzono dopiero niedawno, brak jest tak ważnych danych dotyczących długoterminowych skutków małych ilości tych substancji.

W ramach prowadzonych prac organ koordynujący Cascade, Instytut Karolinska, zatrudnił pracowników zajmujących się upowszechnianiem badań nad substancjami zaburzającymi równowagę hormonalną wśród europejskich agencji bezpieczeństwa żywnościowego i konsumentów.

Projekt Cascade ma szansę wnieść znaczący wkład w europejskie bezpieczeństwo żywnościowe oraz poszerzyć świadomość europejskich konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę