Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VIVA — Wynik w skrócie

Project ID: 13800
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

W pogoni za doskonałością w zakresie innowacji oraz współdzieleniem

Internetowa platforma do wymiany wiedzy może pomoc przemysłowi uzyskać dostęp do potężnych narzędzi umożliwiających znacznie skuteczniejsze wprowadzanie innowacji oraz zarządzanie nimi.
W pogoni za doskonałością w zakresie innowacji oraz współdzieleniem
Aby innowacje mogły pobudzać gospodarkę, konieczna jest nieustanna wymiana wiedzy w dziedzinie napędzającej doskonałość. Finansowany ze środków UE projekt "Europejskie Wirtualne Centrum Oceny Doskonałości Innowacji" (VIVA) umożliwił wymianę idei, ustaleń i strategii na wysokim szczeblu w zakresie innowacji poprzez internetową platformę. Pozwoliło to przedsiębiorstwom lepiej zarządzać innowacją oraz zwiększyć konkurencyjność, co przekłada się na ich większą trwałość w dłuższym terminie.

Strona internetowa projektu, zwana VIVA, zawierała nowe narzędzi i techniki wspierające innowacje. Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród narzędzi i strategii, które najlepiej pasują do ich branży oraz stylu, wspierając pobudzanie i zarządzanie innowacjami. 53 opracowane narzędzia dotyczą określonych wyzwań stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w zakresie zarządzania innowacjami, uwzględniając wyniki najnowszych badań w celu zapewnienia maksymalnych korzyści. Informacje o narzędziach, zaletach i wytycznych zostały podane do publicznej wiadomości na wiele sposobów, zapewniając, aby zainteresowane strony miały świadomość wyników projektu.

W bardziej szczegółowym ujęciu celem projektu było dokonanie oceny oraz wzmocnienie doskonałości w zakresie innowacji wśród MŚP, jak również pobudzenie wymiany wiedzy na temat różnych inicjatyw dotyczących innowacji. W jego ramach odwzorowano także ścieżki i trendy w odniesieniu do doskonałości w zakresie innowacji, szczególnie w dziedzinie ma na wysokim szczeblu mechatroniki i zaawansowanego technologicznie sprzętu produkcyjnego.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, realizatorzy projektu VIVA określili różne grupy zainteresowania w celu podjęcia zagadnień dotyczących innowacji z różnych perspektyw. Zagadnienia te obejmowały zarządzanie innowacją, ocenę doskonałości w zakresie innowacji, kulturę innowacyjności oraz innowacje w klasterach. Następnie opracowano model odniesienia dla zarządzania innowacjami w oparciu o teorię, studia przypadków, procesy referencyjne i opinie ekspertów.

Ogólnie rzecz biorąc nowa społeczność sieciowa oraz platforma będą wspierać wymianę najnowszych odkryć dotyczących doskonałości w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, przedstawicielami przemysłu oraz organizacjami badawczymi. W rzeczywistości europejski przemysł może odnieść istotne korzyści oraz udoskonalić produkcję w oparciu o wyniki, narzędzia i odkrycia projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę