Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TAMAHUD — Wynik w skrócie

Project ID: 37472
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Włochy

Cele i biomarkery choroby Huntingtona

Konsorcjum Tamahud podjęło próbę stworzenia związków o działaniu leczniczym i odpowiednich biomarkerów klinicznych choroby Huntingtona (HD). Wyniki projektu dotyczące monitorowania początków i postępów choroby powinny mieć duże znaczenie dla przyszłych badań przedklinicznych i klinicznych.
Cele i biomarkery choroby Huntingtona
HD to poważna choroba neurodegeneracyjna cechująca się stopniową utratą koordynacji mięśni, postępującymi problemami poznawczymi i zaburzeniami psychiatrycznymi. Powolny rozwój choroby oraz brak swoistych dla jej stadiów biomarkerów utrudniały dotąd prowadzenie badań klinicznych dotyczących HD.

Mimo że znamy genetyczne podstawy HD, obejmujące mutację genu Huntingtona (HTT), próby zastosowania tej wiedzy w praktyce leczniczej i diagnostycznej kończyły się dotychczas niepowodzeniem. Ograniczone informacje na temat biologii HTT i komórkowych szklaków sygnałowych, na które wpływa mutacja HD, utrudniają identyfikację cząsteczek będących predyktorami rozwoju choroby.

Celem naukowym finansowanego ze środków UE projektu Tamahud było odkrycie nowych celów leczniczych i biomarkerów HD. Partnerzy projektu posłużyli się metodą interferencji RNA (RNAi), aby przeprowadzić wysokoprzepustową analizę genów kodujących białka dające się modyfikować farmakologicznie.

Zidentyfikowano szereg potencjalnych genów, których wytłumienie może chronić przed mutacją HD. Po dokładnym przetestowaniu wybrano dwa geny docelowe do opracowania odpowiedniego badania oraz stworzenia lekopodobnych związków tłumiących. Nowoczesna metoda analizy metabonomicznej biomateriału, stworzona w ramach projektu Tamahud, powinna umożliwić weryfikację celów badań RNAi oraz określenie dalszych biomarkerów początków i rozwoju choroby HD.

Projekt Tamahud dostarczył ważnych informacji na temat mechanizmów molekularnych związanych z następstwami patologicznymi mutacji HD. Gdy dodamy do tego nowe biomarkery, osiągnięcia te mogą umożliwić przewidywanie rozwoju choroby i stać się podstawą przyszłych metod interwencyjnych dotyczących tej choroby.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę