Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GENEPI-ENTB 2 — Wynik w skrócie

Project ID: 36437
Źródło dofinansowania: FP6-EURATOM-RADPROT
Kraj: Belgia

Europejski biobank radioterapii

W ramach europejskiego projektu utworzono dużą europejską bazę danych dotyczących leczenia i wyników pacjentów, połączoną z biobankiem próbek tkanek pacjentów. Baza danych GENEPI umożliwi łatwy dostęp do tysięcy próbek pobranych od leczonych radioterapią pacjentów oraz udokumentowanych informacji na temat wrażliwości na promieniowanie.
Europejski biobank radioterapii
Naukowcy zajmujący się radioterapią zdawali sobie sprawę, że aby można było lepiej przewidywać rezultaty leczenia tą metodą, trzeba w jakiś sposób zebrać dostępną wiedzę i zasoby. W ten sposób narodził się pomysł, by stworzyć europejski bank tkanek i bazę danych dotyczących badań związanych z radioterapią. Koncepcję tę udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu projektu GENEPI-ENTB ze środków piątego programu ramowego UE.

Kontynuacją i dalszym rozwinięciem bazy danych GENEPI jest finansowany przez UE projekt Genepi-ENTB 2. GENEPI może pochwalić się największą tego typu infrastrukturą na świecie, obejmującą ponad 5 tys. zarejestrowanych pacjentów i 12 tys. próbek tkanek.

Celem projektu Genepi-ENTB 2 jest potrojenie liczby próbek w postaci DNA, limfocytów i innych tkanek pobranych od pacjentów leczonych radioterapią, a także informacji dotyczących przebiegu i wyników leczenia. Baza zawiera też dane dotyczące pacjentów, którzy w sposób nieoczekiwany zareagowali negatywnie na radioterapię.

Aby zwiększyć dostępność danych, stworzono narzędzia do przeszukiwania i kwerendy bazy GENEPI. Opracowano także standardowe procedury kontroli jakości, takie jak testy dozymetryczne i testy zapewniania jakości (QA) dotyczące strategii leczenia pacjentów.

Wszystkie dodatki i modyfikacje wprowadzone w bazie GENEPI mają w zamierzeniu zwiększyć jej znaczenie w dziedzinie radiologii i onkologii. Lepsza baza GENEPI oznacza większe możliwości prowadzenia badań nad dawkami promieniowania i skutecznością radioterapii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę