Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podejście całościowe do restytucji lasów

Restytucja lasów, które uległy degradacji, jest złożonym i często długotrwałym procesem. Projekt unijny Foreaim dostarczył wyczerpujących informacji na temat przywrócenia lasów tropikalnych, które przeszłyby próbę czasu.
Podejście całościowe do restytucji lasów
Działania na rzecz restytucji starodrzewu nie mogą ograniczać się do czasu realizacji krótkiego projektu. Cały proces jest długotrwały i obejmuje kolonizację i wymarcie wraz ze strategicznymi interwencjami ze strony grupy zarządzającej.

Lasy Kenii, Madagaskaru i Ugandy silnie odczuły wylesienie i degradację w wyniku rolnictwa wędrownego, nacisków człowieka i erozji. Na daną chwilę niewiele jest informacji na temat możliwości restytucji tropikalnych regionów wilgotnych i subwilgotnych.

W tym kontekście projekt Foreaim finansowany ze środków UE skupił się na etapach naturalnej regeneracji, jak w przypadku odłogów lub obszarów, w których zaprzestano uprawy rolnej. W projekcie Foreaim zbadano także etapy procesu degradacji, począwszy od pełnego zalesienia po skrajne wylesienie.

Aby zapewnić odporność roślin wykorzystywanych do ponownego zalesienia, w ramach projektu Foreaim zbadano genetyczne podłoże oczekujących na zasianie gatunków. Aby zdefiniować nowe wskaźniki biofizyczne i gospodarcze restytucji/degradacji, zbadano inne procesy, takie jak rozmnażanie roślin, jakość produktu, chemia gleby i populacje drobnoustrojów, a także erozja.

Naukowcy z zespołu Foreaim współpracowali ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i wzięli pod uwagę politykę gospodarczą, społeczną oraz kwestie marketingowe, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie i przychody na poziomie lokalnym. Na przykład, zespół wykorzystał gatunki o dużym znaczeniu ekologicznym i gospodarczym, które cieszą się zainteresowaniem międzynarodowym i są dostępne na eksport.

Podejście przyjęte przez zespół Foreaim znacznie różni się od monodyscyplinarnych form użytkowych zwykle stosowanych do zalesiania. W projekcie opracowano zalecenia na rzecz zatrzymania procesu degradacji i restytucji lasów, a także stworzenia środowiska, w którym lokalne społeczności mogłyby ponownie zacząć podnosić poziom życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę