Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CMA — Wynik w skrócie

Project ID: 500140
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Przesuwanie granic w dziedzinie nowoczesnych materiałów metalicznych

Wiele uznanych instytutów badawczych połączyło siły w ramach europejskiego konsorcjum, aby zrealizować obiecujący potencjał nowatorskich materiałów metalicznych połączonych z innymi składnikami.
Przesuwanie granic w dziedzinie nowoczesnych materiałów metalicznych
Opracowanie nowych komponentów o poprawionych parametrach zależy w dużej mierze od odkrycia bądź wytworzenia nowych materiałów. W wielu gałęziach przemysłu najważniejszą rolę odgrywają metale, ze względu na ich dużą wytrzymałość, przewodność cieplną i elektryczną oraz kowalność. Metale wykorzystuje się w produkcji narzędzi tnących, urządzeń medycznych, przewodów elektrycznych i wielu innych wyrobów, nie wspominając o komponentach stosowanych w motoryzacji oraz przemyśle lotniczym i kosmonautycznym.

Metale w połączeniu z innymi metalami bądź składnikami niemetalicznymi mogą posiadać nowe i poprawione cechy i właściwości. Zastosowanie takich stopów jest różnorakie i obejmuje chociażby produkcję materiałów termoelektrycznych lub cienkich warstw służących do powlekania powierzchni o złożonych kształtach czy też przechowywanie wodoru.

Wspólna europejska inicjatywa nastawiona na zrealizowanie niewykorzystanego potencjału kompleksowych stopów metali stała się siłą napędową finansowanego ze środków UE projektu "Kompleksowe stopy metali" (CMA).

Sieć doskonałości CMA obejmowała przedstawicieli 20 europejskich instytucji w 12 krajach. Badacze uczestniczący w projekcie CMA utworzyli 6 Zintegrowanych Wirtualnych Laboratoriów (Virtual Integrated Laboratories, VIL), w obrębie których pracowało ponad 300 etatowych naukowców i 60 doktorantów.

Istotnym elementem dystrybucji funduszy było wspieranie szkolnictwa wyższego. W Słowenii utworzono Euroszkołę, w ramach której co roku – w ciągu pięciu lat, zawsze w maju – odbywały się sesje naukowe. W niektórych przypadkach wiązało się to z zaliczeniem potwierdzonym przez Uniwersytet Lublański. Dzięki programowi EuroPhD wielu doktorantów mogło prowadzić swoje badania w ramach CMA pod wspólna opieką co najmniej dwóch naukowców z dwóch różnych instytucji partnerskich.

Miejsce sieci doskonałości CMA zajęło Europejskie Zintegrowane Centrum Rozwoju Nowych Stopów Metali i Związków Chemicznych (European Integrated Centre for the Development of New Metallic Alloys and Compounds, C-MAC). Z założenia ma ono funkcjonować jako wieloletnia struktura wspierająca europejskie badania nad kompleksowymi stopami metali, szkolnictwo wyższe oraz równość płci w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę