Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERA-NET TRANSPORT — Wynik w skrócie

Project ID: 510223
Źródło dofinansowania: FP6-COORDINATION
Kraj: Niemcy

Rozkwit współpracy w zakresie transportu

Usprawnienie współpracy w sektorze transportu na skalę ogólnoeuropejską ułatwia działania badawcze, by pomóc UE określić decydujące priorytety w tej dziedzinie i ujednolicić sektor.
Rozkwit współpracy w zakresie transportu
Jeżeli UE ma prosperować jako jedna jednostka gospodarcza, musi postrzegać swój system transportowy, który napędza handel i turystykę, w sposób bardziej całościowy. W ramach projektu finansowanego ze środków UE ERA-NET Transport wypracowano europejską wizję badań nad transportem w oparciu i wspólne procedury i modele zarządzania projektami. Jego celem było usprawnienie działań decydentów poprzez wyszczególnienie przyszłych wyzwań i priorytetów, a także transformacja krajowych inicjatyw w sprawie badań nad transportem w ogólnoeuropejskie.

Zespół projektu rozpoczął od mapowania i analizy porównawczej badań i mechanizmów współpracy w Europie. Opracowano modele i wytyczne w sprawie współpracy w zakresie badań ogólnoeuropejskich, włączając sposoby na ocenę propozycji, wspólne finansowanie i zarządzanie projektami. Udało się to osiągnąć dzięki przeanalizowaniu najlepszych praktyk zarządzania programowego oraz wspólnych inicjatyw w sektorach transportowych, wyszczególniając także istotne bariery na drodze współpracy.

Co więcej, w ramach projektu ERA-NET Transport przedstawiono wspólny program badawczy i zbudowano bazę danych 250 programów w zakresie badań nad transportem w Europie, które pozwoliłyby rozwijać ujednoliconą wizję transportu. Opracowano także badanie prognostyczne dla sektora i wyszczególniono przyszłe priorytety w zakresie badań nad transportem, dzięki silnemu poparciu ze strony europejskich specjalistów w tej dziedzinie.

Kolejnym ważnym osiągnięciem było rozplanowanie działań państw członkowskich oraz organizacji europejskich i międzynarodowych w dziedzinie badań nad transportem. Wszystkie inicjatywy w ramach projektu stanowią decydujący krok ku ulepszeniu europejskich badań nad transportem, pomagając wykorzystać lepszą współpracę w obrębie sektora.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę