Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad prionami kreują nowe podejścia diagnostyczne

Zgłębienie wiedzy na temat zjawiska szczepów prionów i sposobu, w jaki są przenoszone przez różne gatunki pomoże w opracowaniu nowych metod diagnozowania i potencjalnego leczenia.
Badania nad prionami kreują nowe podejścia diagnostyczne
Od momentu pierwszego opisu prionów, zidentyfikowano różne szczepy tych wysoce zakaźnych białek, co sugeruje, że przedstawienie ich charakterystyki i trybu działania nie będzie łatwe. Mieszane szczepy stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, jeżeli rozmnażają się poprzez łańcuch pokarmowy, pozostając albo niewykryte, albo błędnie zidentyfikowane. Pojedyncze przypadki neurozwyrodnieniowej choroby skokowej owiec, dotykającej owiec i kóz na terenie Europy, są doskonałym przykładem zagrożenia.

Brak odpowiednich metod diagnozowania służących szybkiemu wykryciu prionów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Aby zająć się tą kwestią powstał projekt finansowany przez UE "Zrozumienie zjawiska szczepów prionów i barier gatunkowych oraz opracowanie nowych metod diagnostycznych" (Strainbarrier), w którym zaproponowano zbadanie fundamentalnych aspektów szczepów prionów i ich związku z barierą gatunkową. Celem projektu było wykorzystanie tej wiedzy w opracowaniu metodologii diagnostycznych na rzecz wykrywania prionów i prognozowania ich zachowań epidemiologicznych.

Przy użyciu różnych modeli zwierzęcych, zespół projektu systematycznie badał drogi przenoszenia szczepów gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby skokowej owiec, ich barier gatunkowych i potencjalnej transmisji na człowieka. Starannie przyjrzano się zachowaniu szczepów w chwili przenoszenia się miedzy gatunkami, a także czas inkubacji, stabilność i właściwości biochemiczne.

W projekcie skoncentrowano się również na strukturze białek zakaźnych, biologii komórek i patogenezie, dostarczając bezcennych danych na temat przedziałów syntezy prionów, transportu tunelowego poprzez komórki oraz ścieżek sygnalizowania związanych z zakażeniem. Co więcej, usprawnione wykrywanie prionów w częściach mózgu oprócz różnych zależnych od szczepu odczynników, takich jak przeciwciała i peptydy wiążące, może być potencjalnie wykorzystywane do metodologii diagnostycznych.

W ramach projektu Strainbarrier wygenerowano znaczną ilość danych, które mają pomóc epidemiologom i służbom opieki zdrowotnej przewidywać możliwe przenoszenie choroby z jednego gatunku na inny. Wprowadzenie w życie tych informacji na temat środków zarządzania chorobą może mieć korzystny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie publiczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę