Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIONORM II — Wynik w skrócie

Project ID: 38644
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Zarządzanie jakością wkracza w dziedzinę biopaliw

Dynamiczny wzrost wykorzystania biopaliw w UE wiąże się z potrzebą opracowania właściwych dla sektora norm i ulepszonych procedur zarządzania jakością. Gdy już zostaną one opracowane, rozpowszechnione i wdrożone, rynek biopaliw w całej Europie będzie pracował na najwyższych obrotach.
Zarządzanie jakością wkracza w dziedzinę biopaliw
Ceny paliw kopalnych gwałtownie się zmieniają, więc biopaliwa, które są w stanie zaspokoić więcej niż jedną czwartą światowego zapotrzebowania na energię potrzebną do zasilania środków transportu do 2050 r., cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Celem finansowanego ze środków UE projektu Bionorm było opracowanie europejskiej procedury normalizacyjnej i systemu zapewniania jakości w odniesieniu do biopaliw stałych. Zespół projektu, bazując na kontroli i pobieraniu próbek, dążył do poprawienia obecnych procedur i uzyskania biopaliw wyższej jakości, a tym samym również do wzmocnienia zaufania konsumentów do tego produktu.

Aby opracować system zapewniania jakości obejmujący cały łańcuch dostaw, zbadano takie parametry paliwa, jak zawartość wilgoci, gęstość oraz właściwości chemiczne. Opisano najlepsze praktyki oraz normy pozwalające na rozbudowywanie procedur normalizacyjnych oraz pobudzanie rynków biopaliw w całej Europie, wliczając w to handlowców, producentów oraz odbiorców biopaliw. Oprócz tego zespół projektu Bionorm zalecił ulepszenie sprzętu do spalania i gazyfikacji potrzebnego do produkcji stałych biopaliw.

Uwzględniając przyszłe perspektywy, stwierdzono, że należy przeprowadzić więcej badań bazujących na klasyfikacji paliw, pobieraniu próbek i przeprowadzaniu testów. Inne zalecenia dotyczyły poprawienia metod kontroli, dopracowania odpowiedniego prawodawstwa i zapewnienia harmonijnego opracowywania norm. Postępy w tej dziedzinie przyniosą korzyści zwłaszcza nowym państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym, które zaczynają produkować biopaliwa we własnym zakresie, co wymaga nowych norm i wskazówek.

Wiele wyników i odkryć projektu ma na celu poprawienie ewoluującej europejskiej procedury normalizacji odnoszącej się do stałych biopaliw. Obejmuje to specyfikację i terminologię związaną z biopaliwami, wzorcowe metody kontroli i pobierania próbek oraz indywidualne systemy zarządzania jakością. Wyniki projektu pomogą wzmocnić rynek biopaliw w Europie i przyczynią się do poprawienia stanu środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę