Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Prawdziwa cena połowu ryb

Ocena kosztów rybołówstwa, jakie ponosi m. in. społeczeństwo, przemysł i środowisko, pozwoli temu sektorowi i zaangażowanym decydentom stworzyć bardziej efektywne polityki w sprawie rybołówstwa.
Prawdziwa cena połowu ryb
Przemysł rybny stanowi ważny sektor gospodarki, dlatego decydenci muszą mieć dostęp do prawidłowych informacji, by opracowywać polityki pozwalające na jego efektywny rozwój. W ramach finansowanego przez UE projektu ECOST oszacowano koszty działań połowowych i polityki, od opłat związanych z aspektami ekologicznymi i gospodarczymi po koszty społeczne i rozwojowe.

Naukowcy przyjrzeli się kosztom związanym z produkcją, dotacjami, bezpieczeństwem żywności, rozwojem, wpływem na środowisko, komercjalizacją i wieloma innymi aspektami. Działania przeprowadzono w różnych systemach przybrzeżnych na świecie, tj. obszarach przybrzeżnych w Afryce Zachodniej, środowiska delty w Południowo-Wschodniej Azji i na rafach koralowych Karaibów, w tym na morskich obszarach chronionych (MPA). Potrójny cel projektu – środowisko morskie, działania połowowe i społeczeństwo obywatelskie – połączył nauki przyrodnicze i społeczne, opierając się na szerokim gronie ekspertów, którzy pomogli w uzyskaniu danych szacunkowych.

W pierwszej kolejności w projekcie ECOST zbadano istniejące podejścia do oceny wpływu. Następnie opracowano metody oceny socjologicznej i gospodarczej, ta także model ekologiczny, który byłby najlepiej dopasowany do potrzeb sektora. Zespół projektu przygotował szereg raportów i publikacji, w których ocenił tradycyjne modele połowowe i omówił optymalne sposoby szacowania całościowych kosztów społecznych działań połowowych.

Kolejnym ważnym osiągnięciem projektu było opracowanie skutecznego modelu wpływu społecznego, obejmującego badanie czynników biologicznych, ekologicznych i gospodarczych, ograniczających jego wykorzystanie do określonych regionów lub ekosystemów. Zespół projektu przeprowadził następnie badania porównawcze w zakresie kosztów społecznych działań połowowych i konsekwencji stosowania konkretnych technik i praktyk, a także podkreślił naciski na ekosystem ze strony człowieka.

Projekt okazał się znaczącym sukcesem. W ponad 100 czasopismach oraz 17 rozdziałach książkowych opublikowano szereg opracowań, a także zorganizowano ponad 70 prezentacji przedstawionych podczas konferencji i ponad 40 warsztatów. W projekcie ECOST zaprezentowano także opcje polityki publicznej zgodnej z zasadami określonymi w kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa (CCRF).

Co ważne, w wyniku projektu zaoferowano nowe podejście, które mogłoby znacząco poprawić sposób, w jaki zarządza się łowiskami na całym świecie. Opracowane narzędzia i strategie mogą zapewnić zrównoważoność ekosystemów morskich i bezpieczeństwo rybaków, ochronić źródło utrzymania społeczności przybrzeżnych, a nawet zmniejszyć ubóstwo.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę