Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MED_REO_NET — Wynik w skrócie

Project ID: 44285
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Sieć kontrolna chorób wirusowych

Wśród celów strategicznych europejskiej inicjatywy zajmującej się chorobą niebieskiego języka (BT) oraz afrykańskim pomorem koni (AHS) znalazło się udoskonalenie metod nadzorczych i przesiewowych, a także rozpowszechnianie danych.
Sieć kontrolna chorób wirusowych
BT i AHS to choroby wirusowe przenoszone przez wektory owadzie (Culicoides genus), które dotykają koni, a także przeżuwaczy domowych i dzikich. Wybuchy chorób na przestrzeni minionej dekady w Europie Północnej są poważnym powodem do wszczęcia stanu pogotowia i stanowią poważne zagrożenie dla życia inwentarza żywego.

Co gorsza, pojawiły się nowe serotypy wirusa, które nadeszły z Azji, a ich transport przezgraniczny jest źródłem poważnego zaniepokojenia z powodu braku odpowiednich szczepień. W rezultacie obecnie przyjęło się, że państwa powinny zastosować sieci kontrolne do wykrywania chorób wirusowych i zarządzania nimi.

W tym celu powstał projekt finansowany przez UE, MED_REO_NET, którego zadaniem było opracowanie mechanizmów kontrolnych i rozszerzenie naszej wiedzy na temat epidemiologii BT, AHS i krwotocznej choroby zwierzyny płowej w basenie Morza Śródziemnego i w Europie. Po dokonaniu oceny przyjętych protokołów dotyczących kontroli, identyfikacji odmian wirusa i strategii szczepiennych, partnerzy projektu stworzyli serię zaleceń na rzecz poprawy.

Przetestowali szereg środków owadobójczych i różne urządzenia do kontroli wyrywkowej owadów w różnych warunkach klimatycznych, a także opracowali próby cząsteczkowe do prawidłowej identyfikacji owadów i klasyfikacji taksonomicznej. Internetowy zbiór cech morfologicznych także przyczynił się do prawidłowej identyfikacji owadów.

Badania regionalne dotyczące rozmieszczenia i obfitości owadów w związku ze zmiennymi klimatycznymi w Europie pomogły ustanowić modele ryzyka zakażenia. Poprzez zbadanie lęgowisk wektorów w Europie, naukowcy mogli również oszacować prawdopodobieństwo ich występowania w określonym regionie, a tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Ponadto, baza danych zawierająca informacje o sekwencjonowaniu odmian wirusa BT przyczyniła się do jego identyfikacji podczas badań przesiewowych.

Inicjatywa MED_REO_NET dostarczyła ważnych informacji na temat epidemiologii chorób BT i AHS, pomagają ustrukturyzować interakcje między instytucjami badawczymi i krajowymi służbami weterynaryjnymi. Oczekuje się, że wdrożenie zaleceń projektu i prób przesiewowych zahamuje rozprzestrzenianie się chorób w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę