Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LAUNCH-MICRO — Wynik w skrócie

Project ID: 11795
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Mikrotechnologia i nowe maszyny

Dzięki wyposażeniu europejskiego przemysłu w narzędzia do produkcji precyzyjnych maszyn i masowo poszukiwanych wyrobów, UE może zdobyć ważny atut na polu światowej gospodarki i zwiększyć swoją konkurencyjność.
Mikrotechnologia i nowe maszyny
Ponieważ maszyny stają się coraz mniejsze i coraz bardziej skomplikowane, europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) potrzebują pomocy, aby podnieść swoją konkurencyjność dzięki precyzyjnym urządzeniom do obróbki. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Mikrotechnologie na rzecz reaktywacji europejskich MŚP zajmujących się produkcją maszyn" (Launch-MICRO) było udostępnienie MŚP wiedzy technicznej pozwalającej budować bardzo precyzyjne urządzenia produkcyjne.

W ramach projektu przeanalizowano środowisko mikrotechnologiczne MŚP, badając sprzęt i procesy wymagane do mikroprodukcji. Przeprowadzono też testy i modelowanie oraz zorganizowano szkolenia na temat mikrotechnologii dla MŚP.

Aby zaspokoić potrzeby firm, współpracowano z MŚP w celu wyszczególnienia problemów w zakresie wytwarzania form, jakości powierzchni, szorstkości komponentów, tolerancji, materiałów i dokładności geometrycznej. Analizowano możliwości i wymagania w zakresie kontroli jakości dotyczącej narzędzi do obróbki i mikroreplikacji. Działania te obejmowały demonstracje procesu mikroprodukcji, w tym obróbki laserowej, frezowania i obróbki elektroerozyjnej (EDM).

Ponadto w ramach projektu opracowano i przetestowano procedury, które można by standardowo stosować w przemyśle mikroobróbki. Przygotowano odpowiednie wytyczne dotyczące budowy urządzeń do mikroobróbki i wyszczególnione wymagane podzespoły. Co najważniejsze, dzięki zgromadzonej wiedzy uczestnicy projektu zaprojektowali kilka prototypowych maszyn do precyzyjnego frezowania, trójwymiarowej obróbki laserowej, mikrodrążenia i tworzenia mikroprzewodów metodą EDM.

Oprócz tego zorganizowano szkolenia dotyczące obsługi maszyn i założono stronę internetową projektu, której zadaniem było zwiększenie świadomości na temat mikrotechnologii wśród europejskich MŚP. Znaczący postęp w tej dziedzinie przyniesie korzyści europejskiemu przemysłowi w postaci większej konkurencyjności i możliwości wyspecjalizowania się w wysoce precyzyjnych maszynach a tym samym wyróżnienia na rynku światowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę