Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUPRIM-NET — Wynik w skrócie

Project ID: 26155
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niemcy

Optymalizacja badań na naczelnych z wyjątkiem człowieka

W ramach europejskiej zintegrowanej inicjatywy przyjrzano się infrastrukturze finansowanych ze środków publicznych ośrodków specjalizujących się w badaniach biomedycznych na naczelnych z wyjątkiem człowieka. Ze szczególnym naciskiem na efektywność badań, wyniki projektu Euprim-NET mają zapewnić szybkie opracowanie szczepionek i środków farmaceutycznych do leczenia chorób takich jak rak czy zapalenie wątroby.
Optymalizacja badań na naczelnych z wyjątkiem człowieka
W badaniach biomedycznych decydującą rolę odgrywają naczelne z wyjątkiem człowieka. Z powodu ich genetycznego podobieństwa do ludzi, zwierzęta z tej grupy stanowią modele w badaniach genomicznych i biotechnicznych w obszarze zdrowia.

Waga badań biomedycznych w takich obszarach, jak choroby i transplantacja organów oznacza, że na daną chwilę prowadzone są szeroko zakrojone działania badawcze w ośrodkach wiedzy. Co więcej, laboratoria te wyposażone są w infrastrukturę umożliwiającą utrzymanie i hodowlę naczelnych.

Wysokie wymogi etyczne obejmujące badania nad naczelnymi oraz nieodłączna złożoność fizjologii zwierząt z tej grupy wymagają specjalistycznego i wysoce skutecznego wyposażenia badawczego. Aby dodatkowo podnieść poziom badań, zespół projektu finansowanego przez UE Euprim-NET stworzył sieć na rzecz finansowanych ze środków publicznych ośrodków badań na naczelnych.

Powstała zintegrowana inicjatywa infrastrukturalna, by zapewnić najlepsze usługi i wsparcie dla badań nad naczelnymi. Wśród założeń projektu Euprim-NET znalazła się optymalizacja miejsc zamieszkania i hodowli naczelnych oraz standaryzacja procedur w badaniach biomedycznych. Stworzono biobanki wysokiej jakości materiału pobranego od naczelnych oraz przygotowano szkolenia dla całego personelu pracującego ze zwierzętami.

Cele zrealizowano w ramach czterech działań sieciowych, działań międzynarodowych oraz trzech wspólnych działań badawczych. Wśród wyników projektu znalazł się podręcznik na temat hodowli naczelnych, obszerne materiały szkoleniowe w postaci seminariów i warsztatów, a także materiały edukacyjne do dystrybucji. Do działań umożliwiających dostęp międzynarodowy należało stworzenie platformy Primocid, której zadaniem było ułatwienie badań przedklinicznych w zakresie przewlekłych chorób autoimmunizacyjnych, jak zapalenie stawów.

Faktycznych przykładów badań opartych na projekcie Euprim-NET jest wiele. Opracowano nowe próby diagnostyczne do badania poliomawirusów, wirusa opryszczki B oraz niektórych retrowirusów, a także dokonano oceny kilku testów dostępnych do użytku komercyjnego pod kątem swoistości i czułości. Typowanie molekularne genów odpornościowych u makaków w celu zrozumienia podatności na patogen w rzeczywistości powoduje zmniejszenie liczby zwierząt używanych do testów.

Oprócz stworzenia sieci kontaktów łączącej oddalone od siebie laboratoria, zaproponowano wysokoprzepustowe urządzenie telemetryczne do odległych zapisów elektrofizjologicznych. Operatorzy mogą odbierać przesyłane bezprzewodowo transmisją szerokopasmową zapisy aktywności kolców dendrytycznych komórek nerwowych, zachowując jednocześnie zdalną kontrolę nad położeniem mikroelektrody.

Działania w ramach projektu Euprim-NET podniosły standardy badań na naczelnych z wyjątkiem człowieka. Bardziej wydajny rozwój lekoterapii i strategii dotyczących chorób, które pociągają za sobą duże koszty dla sektora opieki zdrowotnej, takich jak zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego czy rak, może zostać przyspieszony.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę