Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej dla ubogich mieszkańców obszarów wiejskich

Grupa badawcza przyczyniła się do pobudzenia działań skierowanych na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej dla ubogich mieszkańców krajów rozwijających się. Partnerzy projektu z powodzeniem osiągnęli wszystko swoje założenia, co dobrze wróży na przyszłemu planowaniu sprawiedliwych programów ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących osoby w niekorzystnej sytuacji.
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej dla ubogich mieszkańców obszarów wiejskich
W ciągu ostatnich 20 lat Chiny i Wietnam doświadczyły szybkiego wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszyły poważne zmiany społeczne – zarówno pozytywne, jak i stanowiące wyzwanie. Jeden z aspektów tych zmian dotyczy finansowania opieki zdrowotnej, trudności w dostępie do tej opieki oraz ogromnych jej kosztów z perspektywy ubogich mieszkańców obszarów wiejskich.

Założeniem projektu finansowanego przez UE "Zapewnienie opieki zdrowotnej bezbronnym – opracowanie sprawiedliwych i zrównoważonych programów ubezpieczeń zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich w Chinach i Wietnamie" (Rhincav) było zreformowanie ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących osoby ubogie w tych krajach i w ten sposób promowanie bardziej efektywnego systemu oferującego sprawiedliwy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Pomyślne wyniki pozwoliły na planowanie bardziej świadomej polityki zdrowotnej obejmującej większą populację, efektywne świadczenie usług i satysfakcję użytkowników, a także udział w zmniejszeniu ubóstwa i zwiększeniu zrównoważoności.

Aby osiągnąć te cele, zespół projektu Rhincav przeanalizował dostrzegalne potrzeby stworzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich i zbadał mocne i słabe strony istniejących programów. Opracowano i wdrożono wykonalne pilotażowe programy ubezpieczeń zdrowotnych dla populacji docelowych, a następnie monitorowano i oceniano ich efekty.

Wyniki projektu i propozycje w zakresie zrównoważonych, sprawiedliwych programów opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich rozpowszechniono wśród społeczności akademickiej i polityków za pośrednictwem opracowań naukowych i międzynarodowych warsztatów zorganizowanych w Chinach. Powstała także strona internetowa, która usprawnia wymianę wiedzy i informacji w ramach inicjatywy. Poza stroną wykorzystano także inne środki masowego przekazu, w tym programy radiowe i telewizyjne, a także dystrybucję biuletynów i dokumentów podsumowujących strategie.

Działania w ramach projektu Rhincav stanowią obietnicę ulepszenia programów ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących ludność wiejską na rzecz zdrowszej, silniejszej populacji w krajach rozwijających się.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę