Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kalibracja jakości netto żywności

Ocena ogólnego bezpieczeństwa żywnościowego i zalet dla zdrowia obejmuje zmierzenie korzyści i uwzględnienie wszelkich znanych skutków ujemnych. Europejscy badacze opracowali zintegrowaną analizę stosunku ryzyka do korzyści bezpieczeństwa żywnościowego oraz oprogramowanie internetowe do komunikowania wyników uzyskanych w ramach badań nad żywnością.
Kalibracja jakości netto żywności
Gdy przystąpiono do realizacji projektu finansowanego przez UE Qalibra, prace nad oceną jakości i bezpieczeństwa żywności były bardzo ograniczone. Zastosowane podejście, koncentrujące się tylko na określonych problemach, nie było zintegrowane, a co więcej, proces rozpowszechniania informacji nie skupiał się na korzyściach zdrowotnych ani na jakichkolwiek niewiadomych.

Zespół projektu Qalibra zbadał istniejące modele, wybrał te najbardziej odpowiednie do oceny wpływu na zdrowie i dopracował je, aby objęły proponowane ramy. Ujęto takie wskaźniki, jak potencjalne lata życia z uwzględnieniem niesprawności (DALY), aby określić ilościowo równowagę między ryzykiem a korzyściami. Co więcej, zidentyfikowano metody charakteryzujące główne typy niewiadomych wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe.

Wszystkie zainteresowane strony i użytkowników końcowych poproszono o przetestowanie oprogramowania internetowego integrującego te metody, a następnie ocenienie go pod kątem łatwości użytkowania. Uczestnicy warsztatów, wśród których znaleźli się przedstawiciele organów zajmujących się bezpieczeństwem żywności, przemysłu spożywczego, placówek zdrowia publicznego i środowiska akademickiego dostarczyli przydatnych opinii na ten temat.

Do specjalnych studiów przypadku należały tłuste ryby i żywność funkcjonalna. Jednym z głównych przykładów była margaryna wzbogacona estrami fitosteroli, dodatkami służącymi obniżeniu absorpcji cholesterolu.

Rozpowszechnianie informacji było główną częścią projektu. Plakaty, sprawozdania, publikacje naukowe i warsztaty posłużyły do rozpowszechnienia nowych ram pośród możliwie największej liczby zainteresowanych. Naukowcy z zespołu Qalibra podjęli współpracę z innymi podobnymi inicjatywami, w wyniku czego powstała strategia rozpowszechniania informacji.

Ukończone oprogramowanie zaprojektowano głównie z myślą o osobach zajmujących się oceną ryzyka w przemyśle spożywczym. Kwestie korzyści i ryzyka są w dużym stopniu częścią procesu kształtowania polityki w sprawie żywności, tworzenia nowych produktów spożywczych i udzielania porad konsumentom w sprawie wyborów żywieniowych.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę