Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU-NMR — Wynik w skrócie

Project ID: 26145
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niemcy

Zintegrowane podejście do obserwacji biomolekuł

Zaawansowane technologicznie wynalazki i postępy w zakresie trójwymiarowego rezonansu magnetycznego zmieniły sposób, w jaki badamy biomolekuły. Zrealizowany niedawno projekt UE umożliwił małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) uzyskać dostęp do nowej potężnej technologii modelowania.
Zintegrowane podejście do obserwacji biomolekuł
Zrozumienie złożonych procesów biologicznych i biomolekuł wymaga zaawansowanego modelowania trójwymiarowego w oparciu o biologiczny magnetyczny rezonans jądrowy (bio-NMR), z którym potrafią poradzić sobie nieliczne laboratoria. Mając to na uwadze, zespół projektu EU-NMR finansowanego przez UE postanowił umożliwić naukowcom niespotykany dostęp do badań z zakresu nauk przyrodniczych i zaawansowanych urządzeń służących do biologicznego NMR.

W projekcie zgrupowano pięć infrastruktur badawczych na rzecz biologicznego NMR i wypromowano wybitne zdolności badawcze i korzyści, które miałyby zostać udostępnione naukowcom. Do korzyści tych należy tworzenie sieci kontaktów na poziomie lokalnym lub europejskim charakteryzujących się przejrzystym dostępem, a także systemów odniesienia i zwiększonego dostępu do głównych środowisk badawczych.

W 2009 r. zespół projektu zorganizował także główne warsztaty na temat NMR, które odbyły się w Pradze, a także kolejne spotkanie warsztatowe we francuskim Grenoble. Jednocześnie zorganizowano doroczne wydarzenia w zakresie tworzenia sieci kontaktów w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR), aby kontynuować wymianę wiedzy na ten temat.

Poza spotkaniami i warsztatami, zespół projektu EU-NMR (XXX) doprowadził do zwiększenia dostępu dla naukowców do cennego wyposażenia do spektrometrii, oferującego szeroki zakres zastosowań, które pomogłyby tym naukowcom przyspieszyć realizację ich badań.

Zespół projektu skutecznie usprawnił metodologię NMR i rozpowszechnił ją wśród badaczy, wyposażając ich w najnowocześniejsze narzędzia, które przyczyniły się do przeniesienia nauk przyrodniczych na zupełnie nowy poziom. Dzięki wszystkim tym wysiłkom, korzyści dla europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i wielu dziedzin związanych z medycyną i biologią będą ogromne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę