Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HPLWR PHASE 2 — Wynik w skrócie

Project ID: 36230
Źródło dofinansowania: FP6-EURATOM-NUCTECH
Kraj: Niemcy

Nowa technologia chłodzenia dla reaktorów jądrowych

Innowacyjny reaktor jądrowy opracowany przez finansowanych ze środków UE naukowców został wyposażony w nową technologię chłodzenia. Dzięki tej technologii konstruowane w przyszłości reaktory mogłyby być bardziej ekonomiczne i wydajne, a przy tym bezpieczne.
Nowa technologia chłodzenia dla reaktorów jądrowych
W ostatnim czasie jako chłodziwo wykorzystywano wodę w stanie nadkrytycznym (znajdującą się w bardzo wysokiej temperaturze i pod bardzo wysokim ciśnieniem), co umożliwiło zwiększenie wydajności nowoczesnych elektrowni węglowych. Wykorzystanie wody w stanie nadkrytycznym pozwoliło nie tylko na uzyskanie dużych oszczędności w zakresie kosztów konstrukcyjnych, ale również na zmniejszenie rozmiarów elektrowni.

Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi "Wysokowydajny reaktor lekkowodny – faza 2" (HPLWR PHASE 2) łatwiejsze stało się analizowanie możliwości zastosowania podobnych udoskonaleń reaktorów lekkowodnych (LWR), czyli takich, które wykorzystują zwykłą wodę do odprowadzania ciepła.

Naukowcy opracowali pierwszy w historii projekt lekkiego reaktora pracującego pod ciśnieniem i w temperaturze w punkcie nadkrytycznym – wysokowydajnego reaktora lekkowodnego (HPLWR). Opis teoretyczny obejmował mechaniczny projekt rdzenia, zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcję wewnętrzną reaktora oraz obieg pary i odpowiednie systemy bezpieczeństwa.

Proces analizy i dopracowywania projektu został przeprowadzony ze szczególnym uwzględnieniem założeń Międzynarodowego Forum "Generation IV" (GIF). GIF to międzynarodowe przedsięwzięcie, którego celem jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych związanych z systemami jądrowymi nowej generacji oraz możliwościami ich wdrożenia i wykorzystania ich wydajności.Podsumowując, można oczekiwać, że wpływ inicjatywy HPLWR PHASE 2 na badania i projekty dotyczące reaktorów jądrowych nowej generacji będzie znaczący, co pozwoli na budowanie wydajniejszych reaktorów mniejszym kosztem bez jednoczesnego obniżania poziomu bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę