Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zasilanie fotowoltaiczne

Jeśli wykorzystamy energię słoneczną do zasilania pojazdów rolniczych, zmniejszy się nasza zależność od drogich biopaliw i szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych. Nowe badania pomagają nam przybliżyć się do realizacji tej wizji.
Zasilanie fotowoltaiczne
Zmiany klimatu i nieustannie rosnąca zależność od paliw kopalnych zmusza społeczeństwo do szukania nowych źródeł energii. Mając to na uwadze, naukowcy od jakiegoś czasu próbują wesprzeć sektor rolniczy (ważny dla człowieka i wymagający dużych ilości energii) poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu "Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną" (Ramses) zbadał związane z tym możliwości.

W ostatnich latach regularnie stosowano biopaliwa do zasilania sprzętu rolniczego, co wymagało użycia sztucznych nawozów i wydzielenia określonego obszaru, który zamiast tego mógł być wykorzystany do uprawy żywności. Jeśli chodzi o dostarczenie energii elektrycznej i trakcji na odpowiednich poziomach, energia słoneczna potencjalnie mogłaby być tańsza od biopaliw i wodoru, zwłaszcza na cieszących się dużym nasłonecznieniem terenach rolniczych regionu śródziemnomorskiego.

Uwzględniając te założenia, zespół projektu pracował nad przygotowaniem fotowoltaicznej jednostki wytwórczej i baterii akumulatorowej służących do zasilania pojazdu mogącego znaleźć zastosowanie w rolnictwie. Kolejnym celem było opracowanie zintegrowanego systemu energii słonecznej przeznaczonego do wielu innych zastosowań. Po przeprowadzeniu analizy rynku, opracowaniu prototypu i wykonaniu testów, zespół projektu Ramses ocenił wynik końcowy i opisał pozytywne skutki społeczne i środowiskowe.

Choć całkowity koszt wytworzenia technologii zasilanej energią słoneczną okazał się wyższy niż w przypadku innych rozwiązań, wyniki projektu stanowią ważną bazę badawczą umożliwiającą prowadzenie dalszych prac w dziedzinie rolnictwa i energii słonecznej. Pomimo tego, że wyraźnie zbliżono się do zrealizowania tego ambitnego planu, potrzeba dalszych badań, aby dopracować technologię i obniżyć związane z nią koszty. Niemniej jednak początkowe wyniki są bardzo pozytywne i z pewnością utorują drogę do bardziej zrównoważonej wizji dotyczącej wytwarzania i zarządzania czystszą energią dla potrzeb rolnictwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę