Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Harmonizacja analiz stosunku korzyści do ryzyka w odniesieniu do produktów spożywczych

W nawiązaniu do innych pokrewnych projektów, konsorcjum finansowane ze środków UE opracowało ramy do porównawczego pomiaru korzyści i zagrożeń dla zdrowia ze strony żywności i składników odżywczych.
Harmonizacja analiz stosunku korzyści do ryzyka w odniesieniu do produktów spożywczych
Ze względu na powszechne różnice w ocenie ryzyka związanego z substancjami chemicznymi występującymi w żywności, niezbędne są wyczerpujące ramy metodologiczne, które mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia do harmonizacji metod oceny. W ramach projektu "Określone działania wspomagające na rzecz badania analizy stosunku ryzyka do korzyści w odniesieniu do żywności" (BRAFO) zaspokojono tę potrzebę, opracowując strategię holistycznej analizy wpływu na zdrowie netto składników odżywczych.

Partnerzy projektu BRAFO, reprezentujący środowisko akademickie, agencje regulacyjne i branżę spożywczą, zgromadzili metodologie z wielu różnych dyscyplin związanych z oceną korzyści i ryzyka w odniesieniu do żywności. Aby osiągnąć standardowy udział danych wejściowych i wyjściowych, dostępne dane przetworzono po sformułowaniu wytycznych wspólnych dla głównych elementów projektu.

Działania w zakresie opracowania wskazówek opisujących podejście warstwowe do przeprowadzenia oceny korzyści i ryzyka w odniesieniu do żywności, zaowocowały wybraniem preferowanego scenariusza mającego odniesienie do skutków zdrowotnych netto. W oparciu o prace przygotowawcze, członkowie zespołu BRAFO skupili się na opracowaniu prognozowanych ram w oparciu o rozmaite przykłady produktów i składników spożywczych.

Trzy grupy badające studia przypadku skupiły się na zastosowaniu i zaadaptowaniu opracowanego podejścia metodologicznego do oceny korzyści, oceny ryzyka i ilościowej oceny wpływu na zdrowie netto. Skupiały się one na żywności naturalnej, ze szczególnym naciskiem na spożycie ryb i soi, interwencje dietetyczne, oraz obróbka termiczna, do której zaliczały się przykłady obróbki cieplnej żywności oraz mleka i produktów mlecznych.

Uzyskane wyniki wykorzystano do określenia szerokiej stosowalności metodologii BRAFO w różnych kategoriach korzyści i ryzyka. Zweryfikowane zalecenia dołączono do publikacji, którą udostępniono społeczności naukowej, przedstawicielom przemysłu i konsumentom.

Działania prowadzone w ramach projektu pomogą przyszłym badaniom i powiązanym działaniom w sprawie roli, jaką odżywianie może odgrywać w poprawie jakości życia u różnych subpopulacji, a także w hamowaniu rozwoju chorób. Celem opracowanych ram jest harmonizacja ocen zarówno na skalę UE, jak i międzynarodową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę