Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPITRON — Wynik w skrócie

Project ID: 518417
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Epigenetyczna terapia przeciwnowotworowa

Nowe podejście do leczenia raka przyjęło postać terapii epigenetycznej i stało się tematem inicjatywy Epitron. Podejście to wiąże się z użyciem związków lub cząsteczek, które odwracają aberracje sygnalizowania epigenetycznego występujące w komórkach raka.
Epigenetyczna terapia przeciwnowotworowa
Pojęcie mutacji genetycznych prowadzących do tworzenia się raka jest dobrze znane. Zgromadzone dowody pokazują, że poza zmianami w sekwencji DNA komórek rakowych, modyfikacje epigenetyczne występujące po replikacji DNA mogą również odgrywać rolę w karcynogenezie. Modyfikacje te mogą przybierać kształt metylacji DNA – dodatku grupy metylowej w określonej sekwencji – lub zmian białek wchodzących w interakcje z DNA znanych jako histony. Zdarzenia przebudowujące chromatynę (acetylacja, fosforylacja, metylacja) regulują ekspresję genów, często zmieniając fenotyp i zachowanie komórki. Demonstracja klinicznego wpływu przeciwnowotworowego inhibitorów deacetylazy histonowej (HDACi) potwierdziła zasadność stosowania leków epigenetycznych.

Idąc tym tropem, projekt finansowany przez UE "Leczenie epigenetyczne chorób neoplastycznych" (Epitron) skupił się na zdefiniowaniu i walidacji pojęcia epigenetycznej terapii przeciwnowotworowej. Zespół projektu zbadał przede wszystkim mechanizmy działania przeciwbiałaczkowego leków epigenetycznych, skupiając się na ostrych białaczkach szpikowych (AML) i rozszerzając odkrycia na inne typy nowotworów.

Specjalny nacisk położono na selektywna aktywację szlaku sygnałowego ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) poprzez znane i nowo powstałe leki epigenetyczne in vivo. Poprzez rozwój nowych modeli mysich, możliwe było również zbadanie i przedstawienie aktywacji innych szlaków przeciwnowotworowych po przeprowadzeniu lekoterapii epigenetycznej.

Obejmujące cały genom poszukiwania nowych celów leków epigenetycznych z naciskiem na białaczkę i powodujące białaczkę onkoproteiny może pomóc rozwinąć obecne opcje leczenia AML. Oczekuje się, że rozszerzenie działań projektu Epitron na guzy stałe pozwoli w większym stopniu odkryć podstawy selektywnej względem nowotworu apoptozy i udostępnić nowe typy potwierdzonych sposobów na zwalczanie wybranych nowotworów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę