Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Most naukowy pomiędzy Europą a Afryką

Skonsolidowana seria nowych platform naukowych, baz danych, warsztatów, konferencji i inicjatyw promujących wymianę najlepszych praktyk pomaga naukowcom afrykańskim nawiązać współpracę z europejskimi badaczami, stając się źródłem korzyści dla obu regionów.
Most naukowy pomiędzy Europą a Afryką
Wsparcie Afryki i zmobilizowanie jej do usprawnienia swoich zdolności badawczych i innowacyjnych nie jest łatwym zadaniem. Mimo to, przedstawiciele UE podjęli intensywne starania w celu zainicjowania współpracy pomiędzy afrykańskimi naukowcami oraz nawiązania kontaktów z europejskimi badaczami.

Jedną z niedawnych inicjatyw w tym zakresie był finansowany ze środków UE projekt "Nauka i technologia – projekt europejsko-afrykański" (ST-EAP), opracowany z myślą o rozwoju współpracy między afrykańskimi i europejskimi naukowcami.

Koncentrując się przede wszystkim na Afryce Subsaharyjskiej, uczestnicy projektu opracowali mechanizmy nawiązywania współpracy naukowo-technologicznej (S&T) w celu promowania europejsko-afrykańskiego dyskursu na temat odnośnych polityk. Skoncentrowano się przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju oraz powiększeniu europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Oba te cele zostały skoordynowane z dążeniami naukowo-technologicznymi w obrębie Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD). Aby wesprzeć tę unijną inicjatywę, utworzono platformy technologiczne i ośrodki doskonałości umożliwiające masie krytycznej rozwój zdolności badawczych w synergii. Dodatkowym wsparciem była dyskusja poświęcona odnośnej polityce oraz mechanizmy finansowania zalążkowego.

Cele projektu zostały ostatecznie zrealizowane za pomocą warsztatów, konferencji, inicjatyw w zakresie mobilności, szkoleń oraz wymianie najlepszych praktyk zorientowanych na korzyści dla kontynentu afrykańskiego i zintegrowanie ich z inicjatywami unijnymi. Wszystkie wspomniane działania przygotowują grunt pod przyszłą współpracę w obrębie takich obszarów, jak bioróżnorodność, biotechnologia, choroby, zasoby wodne, pustynnienie, inżynieria materiałowa, bezpieczeństwo żywności, produkcja, techniki laserowe, TIK, kosmonautyka, innowacyjność i kształtowanie polityki.

Dzięki dwustronnej i wielostronnej współpracy w obrębie S&T oraz stronie internetowej i kilku bazom danych, projekt umożliwił dalszy rozwój kontynentu afrykańskiego. Inicjatywa ST-EAP jest odpowiedzialna za stworzenie wielu cennych więzi pomiędzy europejskimi programami ramowymi a afrykańskimi zainteresowanymi stronami w celu podniesienia standardu życia w Afryce i intensywnej promocji zrównoważonego rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę