Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa afrykańskiego modelu ubezpieczeń zdrowotnych

Badania porównawcze przeprowadzane w trzech afrykańskich krajach pomogą opracować najlepszy model ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich społeczności tego kontynentu, usprawnią system opieki zdrowotnej, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia poziomu biedy.
Poprawa afrykańskiego modelu ubezpieczeń zdrowotnych
Na kontynencie afrykańskim, gdzie choroby masowo atakują społeczności zupełnie nieprzygotowane do ich zwalczania, znacznie obniżając standard ich życia, ubezpieczenie zdrowotne może decydować o życiu lub śmierci. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Shield przeanalizowano nierówności i różnice w systemach zdrowotnych krajów afrykańskich.

Uczestnicy projektu badali systemy zdrowotne w trzech częściach Afryki – Ghanie, Afryce Południowej i Tanzanii. Koncentrowano się przede wszystkim na problemach opieki zdrowotnej oraz korzyściach uzyskiwanych przez rozmaite grupy społeczno-ekonomiczne. Zidentyfikowano bieżące i przyszłe rozwiązania, takie jak mechanizmy przedpłaty na rzecz finansowania opieki zdrowotnej; przeanalizowano również polityki z tym związane.Badania wykazały, że każdy z krajów dysponuje odmiennym systemem ubezpieczeń zdrowotnych, zwłaszcza w kontekście alternatywnych planów ubezpieczeń zdrowotnych. Na przykład w Ghanie funkcjonują społeczne towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych (MHO), podczas gdy w Tanzanii stosowane są systemy przedpłacone, z uwzględnieniem społecznego funduszu zdrowia (CHF). Z kolei Afryka Południowa nie dysponuje społecznymi systemami przedpłaconymi, korzystając zamiast tego z systemu wysokich dobrowolnych ubezpieczeń dla pracowników. Te zasadnicze różnice pokazują, że kraje te mogłyby się wiele od siebie nauczyć.

Dodatkowo, uczestnicy projektu badali możliwość wdrożenia systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Koncepcja ta jest na różnym etapie rozwoju w każdym z tych trzech krajów. Zespół projektowy analizował wyjątkowo wysokie płatności bezpośrednie, zależności pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi a finansowaniem opieki zdrowotnej, obciążenie systemów podatkowych oraz ogólny wkład w opiekę zdrowotną.

Szczegółowej analizie poddano dystrybucję procentowego udziału świadczeń zdrowotnych oraz potrzeb sektora opieki zdrowotnej w obrębie grup społeczno-ekonomicznych, podkreślając kwestie znajdujące się poza kontrolą tego sektora. Wyszczególniono przeszkody utrudniające biednym i wiejskim obszarom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a następnie opracowano modele reformy finansowania opieki zdrowotnej dla każdego z trzech krajów. Jeśli tylko te unijne scenariusze zostaną wdrożone, a wszystkie wymienione przeszkody zostaną usunięte, opieka zdrowotna w każdym z tych trzech krajów ulegnie poprawie, stając się wzorem do naśladowania dla reszty kontynentu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę