Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYVOLUTION — Wynik w skrócie

Project ID: 19825
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Wykorzystanie bakterii do produkcji wodoru

Naukowcy finansowani ze środków UE przeprowadzili eksperyment polegający na nakarmieniu bakterii pozostałościami roślin. Uzyskano w ten sposób gaz wodorowy (H2), będący jednym z produktów przemiany materii. Wykorzystanie tego naturalnego źródła gazu wodorowego może mieć duży wpływ na przyszłość gospodarki opartej na paliwie wodorowym.
Wykorzystanie bakterii do produkcji wodoru
Termin "gospodarka wodorowa" jest używany od ponad 40 lat, od kiedy narodziła się koncepcja gospodarki energetycznej opartej na wodorze. Mimo że zyskał on nie lada rozgłos i był tematem wielu zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, wodór nie zastąpił jak na razie paliw kopalnych w charakterze podstawowego źródła energii.Jedną z głównych przeszkód na drodze do zrealizowania tego celu jest opracowanie wydajnych i opłacalnych metod produkcji H2 niezbędnego w procesie wytwarzania paliw. Wodór w naturalnej postaci występuje jako element składowy innych cząsteczek, takich jak woda i węglowodory (jak w paliwach kopalnych). Aby wypracować gospodarkę wodorową umożliwiającą produkcję elektryczności, musimy najpierw znaleźć lepsze metody pozyskiwania wodoru.

Europejscy naukowcy wykorzystali naturalną zdolność bakterii do produkowania wodoru, będącego jednym ze składników bakteryjnego procesu przemiany materii. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Nietermalna produkcja czystego wodoru z biomasy" (Hyvolution) zaprojektowano dwufazowy reaktor fermentacyjny, w którym bakterie "karmione" biomasą wytwarzają znaczne ilości wodoru.

Mimo że jednym z produktów ubocznych procesu Hyvolution jest dwutlenek węgla (CO2), proces ten został uznany za neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Drzewa i inne rośliny pobierają CO2 z atmosfery, a następnie uwalniają go w procesie przemiany materii, nie zmieniając tym samym poziomu CO2 w atmosferze. Dla porównania, przy spalaniu paliw kopalnych do atmosfery dostaje się, więziony przez miliony lat, dwutlenek węgla, stając się poważnym obciążeniem dla całej planety.

Technologia Hyvolution może okazać się gotowym rozwiązaniem dla innego problemu związanego z gospodarką wodorową – problemu magazynowania i transportu. Naukowcy opracowali prototyp zakładu umożliwiającego produkcję wysokowydajnych jednostek dostosowanych do produkcji na małą skalę – w przyszłości pozwoli to na instalowanie reaktorów w przydomowych ogródkach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę