Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SESAME — Wynik w skrócie

Project ID: 36949
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Grecja

Prognozy dla europejskich ekosystemów morskich

W ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu Sesame dokonano oceny zmian ekosystemów w Morzu Śródziemnym i Czarnym na przestrzeni ostatnich 50 lat. Zasadniczym celem było określenie przyszłych zdolności tych dwóch szybko rozwijających się akwenów do dostarczania produktów i usług na przestrzeni kolejnych 50 lat.
Prognozy dla europejskich ekosystemów morskich
Uczestnicy projektu "Morza południowoeuropejskie: ocena i modelowanie zmian ekosystemów" (Sesame) zbierali nowe dane podczas multidyscyplinarnych rejsów oceanograficznych. Działania te dostarczyły nie tylko zupełnie nowego obrazu Morza Śródziemnego i Czarnego, ale również zestawów danych niezbędnych dla testowania modeli. Prognozy uwzględnią reakcje ekosystemów na zmiany klimatu oraz na oddziaływanie antropogeniczne.

Badacze współpracujący w ramach projektu Sesame analizowali wpływ zmienności ekosystemowej na kluczowe produkty i usługi o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich znalazły się turystyka, łowiska, stabilność ekosystemów gwarantowana przez konserwację bioróżnorodności, a także łagodzenie zmian klimatu za sprawą sekwestracji dwutlenku węgla w wodzie i osadach.

Naukowcy specjalizujący się w biologii morskiej, bioróżnorodności, oceanografii fizycznej i chemicznej oraz ekonomii społecznej podjęli współpracę w celu zintegrowania dwóch dziedzin – nauk przyrodniczych i społecznych. Z racji tego, że oba morza ulegają znacznym zmianom na przestrzeni dekady, a nieraz nawet i na przestrzeni roku, symulacje z wykorzystaniem danych pochodzących z tych dyscyplin wiedzy mogą dostarczyć dokładniejszych modeli zrównoważonego rozwoju.

Zespół projektowy postrzegał Morze Śródziemne i Czarne jako jeden ogromny, połączony ze sobą system. Określenie najważniejszych zmian na przestrzeni ostatnich 50 lat oraz opracowanie prognoz dla takiego samego okresu w przyszłości pomoże stworzyć bardziej zrównoważony system zarządzania dla obu ekosystemów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę