Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wiele dróg ku skażeniu żywności drobnoustrojami

Psucie się żywności w wyniku działania drobnoustrojów może następować w wielu miejscach łańcucha zaopatrzenia w żywność. W ramach europejskiego badania przyjrzano się higienie przygotowywania żywności na całym kontynencie, aby zapobiec zagrożeniom związanym ze skażeniem żywności.
Wiele dróg ku skażeniu żywności drobnoustrojami
Uchronienie łańcucha zaopatrzenia w żywność przed zanieczyszczeniami czy skażeniem staje się coraz trudniejsze, częściowo z powodu globalizacji i łatwości, z jaką psuje się żywność. Produkty, takie jak mięso czy mleko, często przechodzą przez wiele "rąk", zanim dotrą na stół konsumenta.

Aby sprostać temu powiększającemu się wyzwaniu, paneuropejskie konsorcjum zajęło się stworzeniem zrównoważonej sieci. W ramach projektu "Bezpieczeństwo żywnościowe i higieniczna współpraca sieciowa w obrębie nowych państw członkowskich i stowarzyszonych krajów kandydujących" (Safoodnet) powołano także grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa żywnościowego.

Współpraca i wymiana wiedzy pozwoli zmaksymalizować korzyści wynikające z wykorzystania nowych system. W kontekście przemysłu spożywczego naukowcy zidentyfikowali potrzeby badawcze i technologiczne w zakresie przetwarzania i pakowania żywności.

Naukowcy z zespołu Safoodnet zgromadzili dane z wielu placówek przetwarzania żywności w Europie. Pod mikroskopem znalazła się cypryjska żywność, rumuńskie piekarnie, słoweński przemysł drobiowy, wybrane mleczarnie w Estonii, a także tureckie przedsiębiorstwa spożywcze.

Mając świadomość, że skażenie może rozpocząć się również od wód morskich, naukowcy przeprowadzili ankietę w Zatoce Fińskiej. Posiłki gotowe do spożycia, takie jak sushi czy kanapki stanowią kolejne potencjalne źródło skażenia. W rezultacie naukowcy sporządzili model przygotowania takiego rodzaju źródła pożywienia, które nie wymagałoby dodatkowej obróbki.

Natomiast w przypadku, gdy dojdzie już do skażenia żywności drobnoustrojami, niezawodna metoda wykrywania może zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia. Zespół projektu Safoodnet przetestował metodę spektrometrii masowej z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF) do identyfikacji określonych patogenów.

Sposoby rozpowszechniania wyników obejmowały dwa warsztaty dotyczące oceny ryzyka skażenia drobnoustrojami oraz zarządzenia nim. Odbyły się trzy seminaria, w tym jedno zatytułowane "Projekt zarządzania ryzykiem i efektywne programy sanitarne". Na stronie internetowej http://safoodnet.vtt.fi/ znajdują się szczegółowe informacje na temat projektu i wydarzeń, zarówno przyszłych, jak i przeszłych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę