Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HTA — Wynik w skrócie

Project ID: 31316
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Koordynacja testów konstrukcji morskich

Naukowcy założyli sieć doskonałości (NoE), której zadaniem jest normalizacja i integracja testów okrętów i konstrukcji przybrzeżnych w różnych europejskich placówkach testowych. Sieć powinna doprowadzić do podniesienia konkurencyjności swoich członków dzięki efektywnemu wykorzystaniu ich potencjału.
Koordynacja testów konstrukcji morskich
Podobnie jak samoloty bada się w tunelach aerodynamicznych przed wprowadzeniem ostatecznych rozwiązań konstrukcyjnych, do testowania statków i konstrukcji przybrzeżnych stosuje się ogromne zbiorniki wodne. Testy hydrodynamiczne, polegające na badaniu oddziaływania wody na inne struktury, stanowią integralny element działań podejmowanych przez przemysł morski w celu uzyskania niezawodnych i niedrogich konstrukcji.

Ponieważ europejska infrastruktura testowa jest imponująca, ale słabo skoordynowana, naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt "Stowarzyszenie w dziedzinie badań hydrodynamicznych" (HTA). Sieć NoE utworzona w ramach projektu HTA zajmowała się koordynacją działań związanych z definiowaniem i standaryzacją pomiarów testów hydrodynamicznych, obserwacjami i metodologiami analitycznymi.

Zbudowano sieć 12 ośrodków badawczych i 7 uczelni wyższych, aby sprostać potrzebom branży i społeczności naukowej. Wśród badanych technologii znalazły się anemometria obrazowa (PIV), nagrania wideo o wysokiej prędkości, szum kawitacyjny oraz modelowanie pędnika podowego.

Sieć NoE utworzona w ramach projektu HTA powinna umożliwić bardziej zintegrowane i efektywne wykorzystanie europejskiej infrastruktury testów hydrodynamicznych. Ponadto, pomoże zmniejszyć koszty testowania statków i konstrukcji przybrzeżnych. Wyniki projektu HTA powinny mieć znaczący wpływ na konkurencyjność europejskiego przemysłu morskiego.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę