Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMMUNOPRION — Wynik w skrócie

Project ID: 23144
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Francja

Skutki działania prionów na układ odpornościowy

Od wybuchu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, poczyniono znaczące postępy w zakresie biologii i przenoszenia prionowych czynników zakaźnych. Europejska inicjatywa pogłębiła tę wiedzę, sprawdzając zdolność prionów do przekraczania bariery gatunkowej i przenoszenia w łańcuchu pokarmowym.
Skutki działania prionów na układ odpornościowy
Choroby prionowe lub pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) to grupa chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, które dotykają zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Charakteryzują się one długim okresem inkubacji, utratą neuronów i niezdolnością do uruchomienia reakcji zapalnej przeciw czynnikom zakaźnym.

Pomimo rozległych badań nad prionami – czynnikami przyczynowymi TSE – istnieje wiele wciąż nierozwiązanych kwestii dotyczących różnorodności szczepów prionowych, ich zdolności do przekraczania bariery gatunkowej i związanych z nimi reakcji immunologicznych gospodarza. Lokalizacja zalegania zakaźnych białek (PrPSc) może różnić się w zależności od danego czynnika przyczynowego TSE, zwiększając szanse na wprowadzenie go do łańcucha pokarmowego.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu Immunoprion ("Immunological and structural studies of prion diversity") skoncentrowano się na badaniu fundamentalnych cech TSE, które mogłyby pomóc w opracowaniu niezbędnych narzędzi diagnostycznych. Pierwszym celem projektu było opracowanie lepszej definicji szczepów prionowych w oparciu o cechy strukturalne PrPSc. W tym celu, naukowcy obszernie scharakteryzowali kompleksy PrPSc syntetyzowane in vitro i przeanalizowali ich trójwymiarową konfigurację za pomocą wysokorozdzielczej tomografii krioelektronowej.

Aby zbadać wpływ przewlekłego zapalenia na przenoszenie prionów, zespół projektu wykorzystał siarczan sodowy dekstranu do indukcji zapalenia okrężnicy w modelu zwierzęcym. Wyniki wykazały blokadę w progresji prionów podczas zapalenia, któremu towarzyszyły uszkodzenia komórek nerwowych. Było to spójne z innymi pracami, potwierdzając teorię, zgodnie z którym o losie choroby decydują wczesne dni zakażenia.

Poprzez wyizolowanie komórek odpornościowych z modeli zwierzęcych, naukowcy mogliby określić interakcję między szczepami prionów a układem odpornościowym.

Podsumowując, wyniki projektu Immunoprion umacniają hipotezę, zgodnie z którą układ odpornościowy odgrywa kluczową rolę w transmisji prionów, a zwłaszcza w przekraczaniu bariery gatunkowej. Wniosek ten może prowadzić do opracowania nowych i innowacyjnych narzędzi, które pozwolą poczynić postępy w badaniach i znaleźć metody wykrywania prionów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę