Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOSAFOR — Wynik w skrócie

Project ID: 32502
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niderlandy

Przekształcanie nieużytków w obszary produkcji energii

W ostatnich dekadach można było zaobserwować wzrost zasolenia w środowisku w wyniku działalności człowieka. Możliwość wykorzystania tego typu nieużytków w obszary produkcji energii stało się tematem projektu Biosafor.
Przekształcanie nieużytków w obszary produkcji energii
Wzrost zasolenia gleby ma zgubny wpływ na rolnictwo. Leśnictwo biosolankowe wykorzystuje innowacyjne podejście do zasolenia, jak choćby sadzenie gatunków o wysokiej tolerancji na sól w połączeniu z udoskonalonymi praktykami uzdatniania gleby i z zakresu gospodarki wodnej.

Celem finansowanego przez UE projektu Biosafor było opracowanie biosolankowych systemów agroleśnictwa (AF) dla środowisk o różnym stopniu zasolenia i zbadanie ich potencjału pod kątem produkcji biomasy. Partnerzy projektu skoncentrowali się na potencjale biomasy drzewnej w kontekście produkcji energii z terenów zasolonych.

Dwa główne założenia projektu: przyczynienie się do remediacji zasolonych nieużytków oraz zaspokojenie globalnego zapotrzebowania na bioenergię i biomateriały udało się zrealizować poprzez opracowanie biosolankowych systemów AF. Praktyki te ustanawiają nową, inną niż dotychczas równowagę w glebie i wodzie, wykorzystując odporne na sól gatunki drzew (halofity) oraz adaptując technologie rolne. Dodatkowo, zastosowanie niekonwencjonalnych brakicznych lub nawet słonych zasobów wodnych mogłoby zwiększyć produktywność wcześniej niewykorzystanych gruntów.

Partnerzy projektu zbadali produktywność drzew jako biomasy w środowiskach o różnym stopniu zasolenia, dostępności wody, zakresach temperatury i jakości gleby w południowych Indiach. Następnie dane przetworzono przy użyciu modelu matematycznego południowoazjatyckiej gleby, wody i terenu (SASOTER), przy pomocy którego określono potencjał uprawny tych szczególnych środowisk.

Ponadto, umiejscawiając na mapie świata regiony o wysokim stopniu zasolenia, zespół projektu Biosafor dostarczył przydatnych informacji na temat potencjału rozwojowego określonych obszarów w produkcji biomasy drzewnej. System ten może zostać wykorzystany do wszystkich gatunków drzew, a także innych roślin uprawnych.

Zastosowanie przemysłowe obszarów o wysokim stopniu zasolenia w oparciu o odkrycia projektu Biosafor oferuje oczywiste korzyści społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Nieustanne wysiłki w zakresie badania potencjału uprawnego tych regionów złagodzi część rosnącej presji na ziemie uprawne i zasoby wodne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę